Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Małopolscy policjanci przestrzegają przed procederem handlu ludźmi

Data publikacji 25.08.2011

Internetowe propozycje spotkań towarzyskich z obcokrajowcami mogą niekiedy stanowić poważne zagrożenie. Małopolscy policjanci, monitorując zjawisko handlu ludźmi w sieci, natrafili na przypadki, kiedy obywatele Pakistanu oferowali Polkom przyjazd na Cypr, gdzie rzekomo mieli mieszkać. Policjanci proszą o kontakt osoby, które miały do czynienia z tego typu internetowymi znajomościami, aby zgłaszały takie przypadki, zwłaszcza gdy zostały oszukane lub wykorzystane.

Perspektywa nawiązania ciekawych znajomości przez Internet wydaje się często na tyle kusząca, że zapominamy o zachowywaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. Ufamy osobom, których tak naprawdę w ogóle nie znamy, bazując tylko na opisach przesyłanych mailem. Łatwo ulec złudzeniu, tymczasem pochopne podając obcym osobom nasze dane i korzystając z ich zaproszenia do wyjazdu za granicę, możemy stać się ofiarą handlu ludźmi. Organizowanie zagranicznych podróży pod wpływem chwili, bez zadbania o własne bezpieczeństwo: bez pieniędzy na powrót, często bez znajomości języka i bez wiedzy o tym, gdzie i jak szukać pomocy, stawia taką osobę w sytuacji ofiary - uzależnionej finansowo i psychicznie od organizatorów wyjazdu. Zabieranie paszportu i dokumentów po przyjeździe do danego kraju, niewolnicze długi za "utrzymanie" do odpracowania, wykorzystywanie, przymus, złe warunki bytowe, ograniczanie wolności, gwałt i wykorzystywanie seksualne - to częste problemy, z jakimi jest konfrontowana osoba, która padła ofiarą handlu ludźmi.

Przed takimi zagrożeniami przestrzegają policjanci z zespołu ds. handlu ludźmi, funkcjonującego w Wydziale Kryminalnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Monitorując zjawisko handlu ludźmi natrafili w Internecie na przypadki nawiązywania przez obywateli Pakistanu, przebywających na terenie Cypru, kontaktu z młodymi kobietami, mieszkankami naszego regionu. Mężczyźni ci, po kilkutygodniowym korespondowaniu z wybranymi kobietami, proponowali im następnie przyjazd na Cypr, aby spędzić czas wspólnie z nimi. Ustalenia prowadzone w tej sprawie przez małopolskich policjantów pozwoliły na stwierdzenie, że Pakistańczycy zapraszający Polki na Cypr, przebywali tam nielegalnie i nie zamieszkiwali pod adresami podanymi kobietom.

Policjanci proszą o kontakt osoby, które miały do czynienia z tego typu internetowymi znajomościami, aby zgłaszały o takich przypadkach, zwłaszcza w sytuacji gdy zostały oszukane lub wykorzystane. Można telefonować pod numer 12 413 44 44. Do kontaktu z pokrzywdzonymi osobami wyznaczeni zostali doświadczeni policjanci zajmujący się zwalczaniem procederu handlu ludźmi (zarówno policjant jak i policjantka).

Policjanci podkreślają, że wielu takich sytuacji można uniknąć, zachowując rozsądek i rozwagę. Jeżeli decydujemy się na taki wyjazd trzeba koniecznie zadbać o wszelkie formalności i dokumenty, aby nie postawić się w sytuacji uzależnienia od innych. Dobrze jest mieć przy sobie także adres i numer telefonu polskiego konsulatu oraz telefon komórkowy z aktywnym roamingiem, ubezpieczenie i pieniądze na pobyt za granicą i powrót.

Przed wyjazdem warto zostawić zaufanym osobom adres, pod którym zamierzamy przebywać. Dobrze jest też ustalić częstotliwość kontaktów telefonicznych oraz "hasło ratunkowe" - którym będzie można posłużyć się w sytuacji, gdyby nie można było wypowiedzieć wprost o ewentualnych kłopotach.

(KWP w Krakowie/js)
 

Powrót na górę strony