Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ku pamięci Policjantów II RP

Data publikacji 14.09.2011

Dzisiaj przed Grobem Policjanta Polskiego na terenie KWP w Katowicach odbyły się XVIII obchody “Dnia Poległych i Pomordowanych Policjantów II RP” i 71 rocznicy „Zbrodni Katyńskiej”. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele administracji rządowej, samorządu, policjanci z nadinsp. Dariuszem Bielem na czele, przedstawiciele współpracujących z policją instytucji, duchowni oraz wielu zaproszonych gości, w tym młodzież śląskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Grób Policjanta Polskiego – to jedyne takie miejsce w Polsce. Czczona jest tutaj pamięć bohaterów II Wojny Światowej, a przede wszystkim Policjantów II Rzeczpospolitej, którym sowieci odebrali życie wiosną 1940 roku. To również jedyny taki grób w Europie i na świecie, gdzie środowisko policyjne może spotykać się, by wspomnieć tych, którzy pełnili służbę przed nimi, a którym bieg historii nie pozwolił doczekać czasów wolnej Ojczyzny, choć za nią zginęli.

Głównym organizatorem obchodów było Ogólnopolskie Stowarzyszenie “Rodzina Policyjna 1939 r.” w Katowicach z przewodniczącą Marią Nowak.

W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, kierownictwo Komendy Głównej Policji i Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, duchowni, przedstawiciele współpracujących z policją formacji mundurowych i instytucji oraz wielu zaproszonych gości, w tym młodzież śląskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Młodzież, oprócz uczestnictwa w obchodach, przygotowała i przedstawiła etiudę teatralną pt."Miednoje 1940"- spektakl w reżyserii insp. Grzegorza Jacha.

KWP w Katowicach
 

Powrót na górę strony