Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Narada prewencyjna w Słupsku

Data publikacji 15.09.2011

W słupskiej Szkole Policji odbywa się narada naczelników odpowiedzialnych za służbę prewencją w komendach wojewódzkich. Spotkanie prowadzi zastępca Dyrektora Biura Prewencji KGP mł. insp. Ryszard Garbarz. Podczas narady dyskutowano m.in. o stopniu realizacji Priorytetów Komendanta Głównego Policji oraz nowych rozwiązaniach prawno-organizacyjnych w zakresie funkcjonowania służby prewencyjnej.

Tradycyjnie, podczas Turnieju Par Patrolowych "Patrol roku" (więcej >> ), w słupskiej Szkole Policj odbywa się narada naczelników komend wojewódzkich/Stołecznej Policji, odpowiedzialnych za służbę prewencją. W obradach udział biorą także Prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku przedstawiciele Biura Kryminalnego KGP, szkół policyjnych oraz Instytutu Służby Prewencyjnej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Tematyka spotkania dotyczy między innymi prowadzenia poszukiwań nieletnich oraz czynności zmierzających do ustalenia miejsca pobytu osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia, zmian w regulacjach prawnych dotyczących problematyki osób umieszczanych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych oraz nieletnich umieszczanych w policyjnych izbach dziecka, funkcjonowania pokoi przejściowych oraz tymczasowych pomieszczeń przejściowych. Istotnym elementem narady jest przedstawienie nowych systemów wspomagania informatycznego służby prewencyjnej

Oddzielnym punktem była wymiana doświadczeń oraz dyskusja nad tematami zgłaszanymi przez poszczególne garnizony Policji.

(źródło: Biuro Prewencji KGP)
 

Powrót na górę strony