Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odnaleziono starodruki z XVI i XVII w.

Data publikacji 04.10.2011

Podczas przeszukania pomieszczeń należących do zatrzymanego mężczyzny policjanci odnaleźli starodruki z XVI i XVII w. Trwa ustalanie, czy starodruki pochodzą z kradzieży i w jaki sposób znalazły się w posiadaniu mężczyzny.

Po zatrzymaniu Rafała K., podczas przeszukania zajmowanych przez niego pomieszczeń,  policjanci odnaleźli kilkadziesiąt egzemplarzy starych ksiąg nieznanego pochodzenia. Wśród nich znajdują się m.in. takie, które datowane są na XVI i XVII w.. Większość kolekcji stanowią egzemplarze o tematyce biblijnej, jest także dwujęzyczna (łacińsko-grecka) wersja dzieła Homera. Większość została napisana w języku niemieckim lub węgierskim. Na kartach i okładkach niektórych ksiąg widnieją zapiski poczynione w języku niemieckim. Niektóre z nich są uszkodzone.

Na razie trudno oszacować wartość odnalezionych tytułów. Najcenniejsze są dwa egzemplarze datowane na wiek XVI (jeden z ekspertów oszacował wartość jednej z ksiąg na około 10 tysięcy euro).

Osoby, mające informacje na temat pochodzenia zabezpieczonych ksiąg, mogą się kontaktować z prowadzącym sprawę pod numerem (12) 61 54 200.

(KWP w Krakowie / mg)

Zdjęcia starodruków >>

Powrót na górę strony