Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolna księgowa zatrzymana

Data publikacji 13.10.2011

Policjanci z Poznania zatrzymali 51-letnią księgową, podejrzaną o przywłaszczenie mienia i pieniędzy na szkodę Zespołu Szkół Specjalnych w Poznaniu. Zarzuca się jej przywłaszczenie ponad 880 tys. złotych. Małgorzatę P. tymczasowo aresztowano na 3 miesiące.

Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej z KMP w Poznaniu, pracując pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, od kilku miesięcy zajmowali się sprawą przywłaszczenia pieniędzy i mienia należącego do jednej ze szkół specjalnych. Gromadzono niezbędną dokumentację, przesłuchiwano świadków, a tym samym poszerzano materiał dowodowy w sprawie. Działania te doprowadziły do zatrzymania 51-letniej księgowej, odpowiedzialnej za kwestie finansowe placówki oświatowej.

Do zatrzymania Małgorzaty P., zatrudnionej w zespole szkół specjalnych, doszło w tym tygodniu. Zebrany materiał dowodowy dał podstawy do przedstawienia kobiecie zarzutów dotyczących przywłaszczenia ponad 880 tysięcy złotych. Pieniądze przywłaszczono w okresie od stycznia 2005 roku do sierpnia 2010 roku. Podejrzana pobierała z kont pieniądze na podstawie czeków lub poleceń przelewu, nie wykazując rozliczenia pobranych kwot lub wykazując kwoty mniejsze i fałszowała w ten sposób dokumentację księgową. Głównej księgowej zarzucono także nie prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji księgowej, co stanowi naruszenie przepisów ustawy o rachunkowości.

Wczoraj Sąd Rejonowy w Poznaniu przychylił się do wniosku prokuratora o zastosowanie wobec Małgorzaty P. środka zapobiegawczego, w postaci tymczasowego aresztowania. Zatrzymanej grozi kara pozbawienia wolności, na czas nie krótszy niż trzy lata.

(KWP w Poznaniu/js)
 

Powrót na górę strony