Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólnie dla bezpieczeństwa

Data publikacji 24.11.2011

Opolska Policja zakończyła projekt „Wspólnie dla bezpieczeństwa – współpraca polskiej i czeskiej Policji w Euroregionie Pradziad”. Polscy i czescy policjanci przećwiczyli pościg transgraniczny i poszukiwanie niebezpiecznego przestępcy. Był to pierwszy projekt realizowany w całości przez opolską komendę wojewódzką.

Projekt, którego beneficjentem jest Komenda Wojewódzka Policji w Opolu służył doskonaleniu współpracy opolskiej Policji z czeskim partnerem z Ołomuńca. Odpowiadał on na potrzeby służb zajmujących się bezpieczeństwem w obu krajach, w zakresie poprawy przepływu informacji oraz zacieśnienia współpracy w obszarze pogranicza.

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom oraz turystom na obszarze Euroregionu Pradziad to podstawowe zadanie polskiej i czeskiej Policji. Od czasu wejścia obu krajów do strefy Schengen, Euroregion Pradziad odwiedza coraz większa liczba turystów, rosną również wymagania mieszkańców, co do skuteczności działania służb zapewniających bezpieczeństwo.

Wczoraj (23 listopada) w Pokrzywnej w Hotelu Carina odbyła się konferencja podsumowująca projekt. Na spotkaniu omówiono przeprowadzone w ubiegłym miesiącu ćwiczenia m.in. pościg trans graniczny, którego przebieg oceniono bardzo wysoko.
Policja obu krajów miała wypracowane algorytmy wspólnych działań przy pościgach, jednak nie były one tej pory ćwiczone. Projekt „Wspólnie dla bezpieczeństwa – współpraca polskiej i czeskiej Policji w Euroregionie Pradziad” pozwolił na ich sprawdzenie i wprowadzenie ewentualnych zmian w celu zapewnienia większej efektywności.

Pierwsza część projektu zrealizowana została w ubiegłym miesiącu, kiedy to w trakcie dwudniowego spotkania przeprowadzono seminaria i ćwiczenia. W tym spotkaniu udział wzięli m.in. – Opolski Komendant Wojewódzki Policji, Komendant Policji z Ołomuńca, Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Zastępca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.
Na seminariach między innymi omówione zostały metody i formy organizowania oraz prowadzania przez polską i czeską Policję pościgów i zorganizowanych działań pościgowych. Przedstawiono rolę Straży Granicznej po wejściu do strefy Schengen w aspekcie współpracy transgranicznej. Omówiono również zadania punktu kontaktowego oraz współpracę polsko – czeską w zakresie wymiany informacji kryminalnych.

Ćwiczenia odbyły się na przejściu granicznym Konradów – Zlate Hory. Funkcjonariusze wspólnie ćwiczyli poszukiwania za niebezpiecznym i uzbrojonym przestępcą oraz pościg transgraniczny za przestępcami, którzy mają zakładników. W ćwiczeniach udział wzięło kilkadziesiąt osób, między innymi opolscy antyterroryści, policjanci z Nysy, funkcjonariusze straży granicznej i czescy policjanci. W działaniach wykorzystany został śmigłowiec i policyjne psy. Wspólne akcje dotyczyły także zabezpieczania mienia i ochrony życia mieszkańców podczas klęsk żywiołowych, udzielania pomocy w katastrofach komunikacyjnych oraz zabezpieczania imprez masowych po obu stronach granic.

Na wczorajszej konferencji polscy i czescy funkcjonariusze w ramach prowadzonej współpracy wymienili się swoimi spostrzeżeniami i opiniami. Ponadto poruszono temat sytuacji prawnej obywatela Polski zatrzymanego w Republice Czeskiej oraz obywatela Czech zatrzymanego na terytorium RP.

Łączna wartość projektu wynosi 11.375,50 euro. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 w Euroregionie Pradziad wynosi 9.668,75 euro. Współfinansowanie z Budżetu Państwa wynosi 1.137,50 euro.

(KWP w Opolu / ep)
 

Powrót na górę strony
Polska Policja