Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ochrona dóbr kultury – konferencja w Budapeszcie

Data publikacji 09.12.2011

W Budapeszcie odbyła się konferencja dotycząca krajowych i międzynarodowych działań związanych z ochroną dóbr kultury, zorganizowana z inicjatywy Europolu i Policji węgierskiej. Uczestniczyli w niej przedstawiciele policji z ok. 15 państw europejskich.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele policji z ok. 15 państw europejskich, m.in.: z Austrii, Chorwacji, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Rumunii, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch. Uczestnicy konferencji w zdecydowanej większości pracują w wykwalifikowanych komórkach, zajmujących się analizą stanu zagrożenia i zwalczaniem przestępczości przeciwko dziełom sztuki. Polską Policję reprezentował przedstawiciel Krajowego Zespołu do Walki z Przestępczością przeciwko Dziedzictwu Narodowemu Biura Kryminalnego KGP.

Podczas konferencji szczególny nacisk położono na rolę krajowych i międzynarodowych działań, ukierunkowanych na zwalczanie przestępczości przeciwko dziełom sztuki. Niezwykle istotnym elementem spotkania była wymiana doświadczeń na polu ochrony dziedzictwa narodowego, z uwzględnieniem obiecujących perspektyw dalszej współpracy międzynarodowej. Z dużym uznaniem uczestników konferencji spotkała się wieloaspektowa kooperacja w Polsce na mocy Porozumienia (z dnia 03. listopada 2004 r.) pomiędzy Ministrem Finansów, Ministrem Kultury, Komendantem Głównym Policji i Komendantem Głównym Straży Granicznej w sprawie współdziałania w zwalczaniu nielegalnego wywozu za granicę lub przywozu z zagranicy zabytków – zaprezentowana przez przedstawiciela Krajowego Zespołu do Walki z Przestępczością przeciwko Dziedzictwu Narodowemu Biura Kryminalnego KGP.

(źródło: Zespół do Walki z Przestępczością przeciwko Dziedzictwu Narodowemu BK KGP)

Powrót na górę strony