Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rekordowe notowania Policji

Data publikacji 27.06.2007

Blisko trzy czwarte Polaków dobrze ocenia pracę Policji. Jak dotąd to najlepszy wynik w historii tej formacji. Żadna z innych instytucji państwowych i zaufania publicznego nie uzyskała tak dobrych wyników. W tyle za Policją pozostaje m.in. Kościół Katolicki i Wojsko Polskie. Więcej dobrych ocen odnotowują jedynie niektóre media ogólnopolskie.

Między 11 a 14 maja 2007 roku CBOS przeprowadziło badanie opinii społecznej o działalności instytucji publicznych w Polsce. Przebadano reprezentatywną próbę 946 dorosłych Polaków. Jak zwykle wysokie miejsca zajęły media. Na trzech pierwszych pozycjach znalazły się telewizje: TVP, Polsat i TVN, a na czwartej Polskie Radio.

Najwyższy w historii wynik uzyskała Policja, która otrzymała aż 73 proc. ocen pozytywnych. To o dwa punkty procentowe więcej niż w styczniu. Oznacza to ostatecznie piąte miejsce, a wśród badanych instytucji państwowych – pierwsze. Źle pracę Policji oceniło 18 proc. respondentów. Wojsko Polskie, do niedawna plasujące się wyżej niż Policja, otrzymało 67 proc. ocen pozytywnych. Władze lokalne dobrze ocenia 70 proc. badanych, Kościół katolicki – 63 proc., a prokuraturę i sądy odpowiednio – 43 i 42 proc.

Więcej w miesięczniku .

 

Powrót na górę strony