Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowi zastępcy Komendanta Głównego Policji

Data publikacji 16.01.2012

Minister Spraw Wewnętrznych Jacek Cichocki powołał, na wniosek nadinsp. Marka Działoszyńskiego, nowych zastępców Komendanta Głównego Policji. Pierwszym zastępcą, odpowiedzialnym za prewencję, będzie nadinsp. Krzysztof Gajewski, za pion kryminalny będzie odpowiadał nadinsp. Andrzej Rokita, a logistykę będzie nadzorował insp. Arkadiusz Letkiewicz.

Uroczystość przekazania obowiązków nowym wiceszefom Policji odbyła się w sali generalskiej Komendy Głównej Policji. Po złożeniu meldunku głos zabrał Komendant Główny Policji. – Dzisiejszy dzień jest dniem pewnej zmiany, zmiany pokoleniowej. Moją decyzją podziękowałem za wieloletnią pracę i współpracę zastępcom komendanta głównego. W ich miejsce, na mój wniosek, Minister Spraw Wewnętrznych, wyznaczył ich następców. Jest to chwila dla mnie o tyle trudna, że ze wszystkimi panami komendantami, którzy odchodzą, pracowałem od wielu lat. Jest to moment, w którym chcę im serdecznie podziękować za wiele lat rzetelnej, sumiennej, pełnej poświęceń służby, w której dali z siebie wszystko, co najlepsze – powiedział nadinsp. Marek Działoszyński. Następnie komendant główny zwrócił się do odchodzących zastępców. – Pan generał Szwajcowski prowadził służbę kryminalną przez wiele lat. Robił w tej służbie reorganizację, restrukturyzację, osiągał jak najlepsze wyniki. Pan komendant Jarczewski należycie przygotował polską Policję do największego wyzwania, które przed nią, mianowicie Euro 2012 – sądzę, że będziemy kontynuować w tym obszarze wszystko, co zostało zaplanowane i przygotowane. Pan komendant Trela – wszyscy mamy świadomość, jak trudne wyzwanie wziął na siebie, jak przeprowadził przez okres słabych budżetów polską Policję, jak niejednokrotnie musiał walczyć z naszą mentalnością inaczej rozumiejącą logistykę, budżet, finanse w Policji. Jeszcze raz panom komendantom za wszystko dziękuję – powiedział komendant. Nadinsp. Marek Działoszyński pogratulował też nowym komendantom i zaznaczył, że przed nimi wiele wyzwań. – Myślę, że będą mnie wspomagać w trudnym zadaniu, jakim jest prowadzenie polskiej Policji na bardzo wysokim poziomie, bo takie mamy ambicje.

Następnie odczytano decyzje Ministra Spraw Wewnętrznych o odwołaniu z funkcji zastępców Komendanta Głównego Policji: nadinsp. Kazimierza Szwajcowskiego, nadinsp. Waldemara Jarczewskiego i nadinsp. Andrzeja Treli, a następnie o powołaniu ich następców: nadinsp. Krzysztofa Gajewskiego, nadinsp. Andrzeja Rokitę i insp. Arkadiusza Letkiewicza. Odczytano też laudacje zastępców szefa Policji.

Kolejnym punktem uroczystości były wystąpienia zdających obowiązki zastępców Komendanta Głównego Policji. Komendant Szwajcowski podziękował za wsparcie gen. insp. Andrzejowi Matejukowi i dyrektorom, z którymi współpracował. – Wyznawałem zasadę, że praca w Policji to gra zespołowa i dzięki temu można coś osiągnąć – powiedział. Zaznaczył, że zawsze stosował się też do dewizy: – Traktuj podwładnych tak, jak chciałbyś być traktowany przez przełożonego. Komendant Jarczewski podkreślił, że pracował w okresie, kiedy trzeba było m.in. przygotować Policję do prezydencji i do Euro 2012. Podziękował ciepło wszystkim, którzy współpracowali z nim przy tych zadaniach. Generał Andrzej Trela podkreślił, że ostatnie trzy lata były dla niego prawdziwym wyzwaniem. Podziękował przełożonym i współpracownikom, a także złożył gratulacje swojemu następcy komendantowi Letkiewiczowi. – Mam pewność, że z tym zespołem wprowadzisz nowe i lepsze, bo to jest naturalne, to jest rozwój – powiedział Andrzej Trela. Na zakończenie głos zabrał gen. insp. Andrzej Matejuk, dziękując swoim podwładnym za okres współpracy i gratulując nowym zastępcom. – Jestem przekonany, że te osoby nie tylko dadzą radę, ale dokonają następnego przełomu – powiedział komendant.

Uroczystość zakończyło złożenie meldunku Komendantowi Głównemu Policji.

Mariusz Góra, fot. Marek Krupa

Galeria zdjęć »

Nowy szef polskiej Policji »

nadinsp. Krzysztof Gajewski nadinsp. Krzysztof Gajewski – urodzony 17 kwietnia 1958 roku w Chełmnie. Ukończył studia na kierunku politologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Służbę w Policji pełni od 1983 roku. Jest doświadczonym oficerem, umiejętności zawodowe zdobywał i doskonalił na różnych stanowiskach w służbie kryminalnej. Odbył szereg kursów i szkoleń specjalistycznych z zakresu kierowania zespołami ludzkimi, a także kurs prawa w Szkole Inspektorów Policji we Francji oraz szkolenie dot. zwalczania przestępczości organizowane przez francuskie MSW.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:
• naczelnik wydziału operacyjno-rozpoznawczego Komendy Rejonowej Policji Gdańsk-Południe
• zastępca komendanta rejonowego w Komendzie Rejonowej Policji Gdańsk-Południe
• zastępca komendanta rejonowego Policji w Gdańsku
• komendant miejski Policji w Gdańsku
• komendant wojewódzki Policji w Bydgoszczy
• komendant wojewódzki Policji w Gdańsku
• od 16 stycznia 2012 roku I zastępca komendanta głównego Policji
nadinsp. Andrzej Rokita nadinsp. Andrzej Rokita – urodzony 15 października 1959 roku w Krakowie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Policji od 1991 roku, przez cały czas na stanowiskach w służbie kryminalnej. Za swoją dotychczasową służbę wyróżniany był wieloma odznaczeniami, w tym Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:
• zastępca naczelnika wydziału kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
• zastępca komendanta powiatowego Policji w Zakopanem
• zastępca naczelnika wydziału narkotykowego zarządu w Krakowie Centralnego Biura Śledczego
• naczelnik zarządu w Katowicach Centralnego Biura Śledczego
• naczelnik zarządu w Nowym Targu Centralnego Biura Śledczego
• małopolski komendant wojewódzki Policji
• od 16 stycznia 2012 roku zastępca komendanta głównego Policji
insp. dr hab. Arkadiusz Letkiewicz insp. dr hab. Arkadiusz Letkiewicz – urodzony 22 listopada 1965 roku w Szczytnie. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. W Policji od 1996 roku. W 2000 roku uzyskał na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim stopień naukowy doktora w zakresie nauk o zarządzaniu. W czerwcu 2008 roku uzyskał na Akademii Obrony Narodowej stopień naukowy doktora habilitowanego, specjalność kierowanie organizacjami.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:
• kierownik Zakładu Organizacji i Zarządzania w WSPol w Szczytnie
• zastępca Dyrektora Instytutu Kształcenia Kadr Kierowniczych w WSPol w Szczytnie
• zastępca komendanta Szkoły Policji w Słupsku
• prorektor ds. studiów i badań WSPol w Szczytnie
• komendant-rektor WSPol w Szczytnie
• od 16 stycznia 2012 roku zastępca komendanta głównego Policji
Powrót na górę strony