Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy komendant wojewódzki w Małopolsce

Data publikacji 13.02.2012

Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Andrzej Rokita wręczył inspektorowi Mariuszowi Dąbkowi postanowienie o powołaniu go na stanowisko Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji. Gratulując awansu, życzył nowemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji, aby kierowanie tą jednostką pozwoliło odczuwać satysfakcję z dobrze spełnionego obowiązku na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W uroczystości uczestniczyli m.in. Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp.A. Rokita, Wojewoda Małopolski J.Miller, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego W. Kozak, Prezydent Krakowa J.Majchrowski, Biskup Polowy Wojska Polskiego J. Guzdek, Dowódca BOR gen. M. Janicki, przedstawiciele Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Prokuratur i Sądów, policyjny kapelan ks. prałat A.Waksmański, byli Komendanci Wojewódzcy Policji w Krakowie oraz kierownictwo małopolskiej Policji.

Inspektor Mariusz Dąbek – dotychczas, jako Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, nadzorował pracę służb prewencji, ruchu drogowego oraz pionu postępowań administracyjnych.
Ukończył politologię na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, a także Menadżerskiego Studium Kształcenia Kadry Kierowniczej. Ukończył także wyższy kurs obronny na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz szkolenie z Zarządzania Kryzysowego w Sam Houston State University, Huntsville, Teksas, zorganizowane przez Centrum ds. Kryminalnego Wymiaru Sprawiedliwości.

Służbę w Policji rozpoczął w 1991 r. początkowo w pionie dochodzeniowo - śledczym Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie, a od roku 1994 w sekcji ds. przestępczości gospodarczej tej komendy. Od 1999 r. pracował w sekcji ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie a od 2000 r. w wydziale ruchu drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. W 2004 r. rozpoczął pracę w Sztabie Policji w KWP w Krakowie pełniąc funkcję Zastępcy Naczelnika Sztabu Policji a następnie Naczelnika Sztabu Policji KWP.      

Od 23 września 2007 roku pełnił funkcję Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Urodził się 28.07.1971 roku. Jego hobby - sport, muzyka.

(KWP w Krakowie)

Powrót na górę strony
Polska Policja