Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wprowadzenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku

Data publikacji 15.02.2012

Wczoraj o godzinie 09:00 w auli Komendy Wojewódzkiej Policji, odbyło się uroczyste powołanie insp. Wojciecha Sobczaka na Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku.

Insp. Wojciech Sobczak pełni służbę w Policji od 1988 r. Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim oraz uzyskał kwalifikacje zawodowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie przez blisko 16 lat piastował funkcje kierownicze różnego szczebla.

W 2010 roku powołany został na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, gdzie odpowiadał za pion prewencyjny podejmując szereg działań na rzecz zapobiegania przestępczości, a także opracowywał, realizował i koordynował programy prewencyjne dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Z dniem dzisiejszym rozkazem Komendanta Głównego Policji insp. Wojciech Sobczak został powołany na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku.

Nominację odbierał z rąk swojego poprzednika, obecnie I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztofa Gajewskiego.

(KWP w Gdańsku / pt)
 

Powrót na górę strony
Polska Policja