Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólnie na rzecz bezpieczeństwa młodzieży w sieci

Data publikacji 12.03.2012

Wolontariusze z firmy Microsoft wraz z Fundacją Dzieci Niczyje przeprowadzili szkolenia 60 funkcjonariuszy z warszawskiej policji. Warsztaty to inicjatywa Komendy Rejonowej Policji z dzielnicy Warszawa Wola, pod auspicjami Wydziału Prewencji Komendy Stołecznej i Biura Prewencji Komendy Głównej Policji w Warszawie. Ich celem jest przybliżenie policjantom, mającym styczność z dziećmi i młodzieżą, informacji na temat tego, w jaki sposób tłumaczyć najmłodszym istotne kwestie związane z zagrożeniami w sieci.

13 marca br. policjanci wraz z wolontariuszami przeprowadzili wspólne spotkania z młodzieżą w 10 warszawskich szkołach gimnazjalnych i liceach ogólnokształcących. Akcja wpisana jest w strategię Microsoft i szereg edukacyjnych działań firmy, skierowanych do młodego pokolenia, w zakresie odpowiedniego i bezpiecznego korzystania z technologii.

Choć liczba zagrożeń w Internecie rośnie, nie pociąga to za sobą wzrostu wiedzy na temat zapobiegania kradzieżom tożsamości w sieci i innym niebezpieczeństwom. Dotyczy to zwłaszcza najmłodszego pokolenia. Niemal wszystkie dzieci w wieku szkolnym mają dostęp do Internetu i telefonów komórkowych, a ich wiedza na temat mediów elektronicznych oraz umiejętność ich wykorzystywania jest często większa niż wśród osób dorosłych. Z drugiej strony, brak doświadczenia i skłonność do eksperymentowania powodują, że jest to grupa wiekowa najbardziej narażona na zagrożenia wynikające z użytkowania Internetu.

„Młode pokolenie jest szczególnie narażone na ataki internetowych przestępców, ponieważ ma coraz więcej możliwości korzystania z technologii, lecz bardzo małą świadomość tego, jak z nich bezpiecznie korzystać. Dlatego od lat jesteśmy obecni wraz z policją w szkołach, gdzie rozmawiamy z dziećmi i młodzieżą na temat zagrożeń w Internecie – mówi Marek Kosycarz pełniący funkcję dyrektora ds. odpowiedzialności społecznej w polskim oddziale Microsoft.

Współpraca międzysektorowa – razem można więcej

Policja w wielu miastach Polski odbywa regularnie spotkania w szkołach, podczas których uświadamia najmłodszym zagrożenia, jakie mogą ich spotkać w Internecie i uczy, jak powinni na nie reagować. Jednak potrzeby na edukację młodych ludzi rosną i kluczowa staje się w tym zakresie współpraca międzysektorowa.

„Cieszy nas to, że firmy i organizacje obywatelskie nie zostawiają policji samej w trudnej pracy, jaką jest docieranie do najmłodszych z przekazem o tym, jak uchronić się przed niebezpieczeństwami w sieci. Mimo, iż poprzez naszą codzienną pracę udaje nam się systematycznie ograniczać liczbę przestępstw popełnianych tą drogą, potrzeba edukacji jest wciąż kluczowa. Jesteśmy przekonani, że dzięki zaangażowaniu się wielu instytucji i organizacji realizujących zadania w tym obszarze w tego typu akcje i ich poczuciu odpowiedzialności społecznej, uda nam się wypracować skuteczny model walki z zagrożeniami w wirtualnym świecie i ochronić wiele dzieci przed niepotrzebnymi błędami – dodaje mł. insp. Mariola Gosławska z Komendy Głównej Policji w Warszawie.

Microsoft szkoli policjantów, policjanci szkolą dzieci

12 marca br. wolontariusze z Microsoft oraz przedstawiciele Fundacji Dzieci Niczyje przeprowadzili szkolenie z warszawskimi policjantami. Podczas wartszatów wykorzystane zostały materiały edukacyjne „W Sieci”, obejmujące specjalny 25-minutowy materiał wideo stylizowany na popularne wśród młodzieży programy typu talk-show. Ogólnopolski program edukacyjny „W sieci”, opracowany został przez Microsoft i Fundację Dzieci Niczyje pod patronatem Komendanta Głównego Policji.

"Wspólnie z Policją i firmą Microsoft wyszliśmy z założenia, że praca z młodzieżą wymaga specyficznych rozwiązań. Wiedzieliśmy, że konwencjonalne metody edukacji nie wystarczą i musimy pójść o krok dalej. Dzięki atrakcyjnej formie materiału edukacyjnego i udziałowi w projekcie popularnych wśród grupy docelowej osób - Ewy Farny, Patrycji Kazadi, Jasia Meli oraz Roberta Korzeniowskiego, udało się przyciągnąć uwagę młodych internautów i zainteresować ich kwestiami związanymi z bezpieczeństwem online" - mówi Łukasz Wojtasik z Fundacji Dzieci Niczyje.

Tego dnia miały miejsce również warsztaty z wystąpień publicznych dla policjantów oraz szkolenie funkcjonariuszy policji z bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie pod kątem potencjalnych zagrożeń.

13 marca, w drugim dniu akcji, policjanci ruszyli z wolontariuszami do dziesięciu warszawskich szkół, gdzie w praktyce wykorzystali wiedzę zdobytą podczas warsztatów. Pracowali w parach złożonych z pracowników Microsoft i funkcjonariuszy policji.

Atutem wspólnej inicjatywy jest to, iż angażuje jej uczestników w kwestie edukacyjne nie tylko bezpośrednio, poprzez szereg spotkań w szkołach i rozmów z dziećmi, ale też pośrednio, edukując otoczenie dzieci – rodziców, nauczycieli oraz policjantów - tak, aby w przyszłości mogli samodzielnie udzielać wskazówek i porad.

Przedsięwzięcie z udziałem Komendy Głównej Policji w Warszawie to kolejny krok Microsoft w kierunku jeszcze lepszej, skuteczniejszej realizacji priorytetów firmy, jakimi są działania z zakresu odpowiedzialności społecznej i gruntownej edukacji. Wspólne zaangażowanie Microsoft, policji i fundacji w działania edukacyjne nie jest nowością. W ubiegłym roku przedstawiciele firmy, świętokrzyskiej policji oraz Fundacji Dzieci Niczyje przeszkolili w ramach podobnego programu edukacyjnego przeszło 1500 uczniów kilku kieleckich placówek oświatowych, a patronat nad akcją objął Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz Wojewoda Świętokrzyski.

Zachęcamy do pobrania materiałów edukacyjnych ze strony www.wsieci.tv oraz portalu Dziecko w Sieci.

(źródło: Biuro Prewencji KGP)
 

Powrót na górę strony