Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja i wystawa "Policja w ochronie dziedzictwa narodowego"

Data publikacji 06.04.2012

31 marca 2012 r. w Klasztorze Ojców. Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie odbyła się konferencja i wystawa "Policja w ochronie dziedzictwa narodowego". Przedsięwzięcie zostało przygotowane przez Stowarzyszenie "Muzeum Policji", klasztor jasnogórski oraz Urząd Miasta w Częstochowie.

Wydarzenie swoją obecnością zaszczycili znamienici goście: insp. prof. Arkadiusz Letkiewicz, Zastępca Komendanta Głównego Policji; mł. insp. Roman Rabsztyn, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach; mł. insp. Artur Bednarek, Komendant Miejski Policji w Częstochowie; Krzysztof Matyjaszczyk, Prezydent Miasta Częstochowy oraz posłowie na Sejm RP, przedstawiciele służb mundurowych, duchowieństwo i naukowcy z kilku polskich ośrodków akademickich.

Uczestników konferencji przywitał o. Sebastian Matecki, podprzeor klasztoru jasnogórskiego. Po inauguracyjnych wystąpieniach insp. dr hab. A. Letkiewicza i prezydenta K. Matyjaszczyka referaty wygłosili: mł. insp. Mirosław Karpowicz, radca Krajowego Zespołu do Walki z Przestępczością przeciwko Dziedzictwu Narodowemu Biura Kryminalnego KGP, oraz o. płk dr Jan Golonka – kustosz Zbiorów Sztuki Wotywnej na Jasnej Górze.

Następnie zebrani goście zwiedzili wystawę "Policja w ochronie dziedzictwa narodowego", prezentującą wielorakie aspekty przestępczości przeciwko zabytkom. Na ponad 20 planszach (typu roll-up) można było zobaczyć m.in.: zdjęcia odzyskanych w latach 1980-2011 przez Policję zabytków, działalność prewencyjną, techniki fotograficzne umożliwiające wizualizacje fałszerstw dzieł sztuki, a także najbardziej poszukiwane, skradzione dzieła sztuki. Przedmiotowa wystawa została przygotowana przez Biuro Kryminalne KGP i Gabinet Komendanta Głównego Policji, przy współpracy Fundacji Willa Polonia oraz Fundacji Polonia Semper Fidelis.

Podczas konferencji Kanclerz Kapituły nadinsp. w st. spocz. Michał Otrębski wręczył medale "Za zasługi dla Stowarzyszenia Muzeum Policji”. Medalami uhonorowani zostali: Wiesława Biernacik i Anna Lewandowska z Wydziału Prezydialnego KGP; o. Roman Majewski, przeor klasztoru jasnogórskiego; Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent Częstochowy; Marek Balt, poseł na Sejm RP; Tadeusz Skoczek, dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie.

(Marcin Goch, Biuro Kryminalne KGP / mg)

Powrót na górę strony