Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Komendant Główny Policji z wizytą w laboratorium kryminalistycznym

Podczas wizyty w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Radomiu Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński odwiedził Laboratorium Kryminalistyczne. Komendant zobaczył m.in. pomieszczenia i sprzęt służący do badania środków odurzających.

Laboratorium Kryminalistyczne KWP zs. w Radomiu od 2010 r. mieści się w nowej siedzibie przy ul. Limanowskiego. Adaptacja budynków siedzibę rozpoczęła się w lipcu 2007 r., prace pochłonęły ponad 11 mln złotych. Do nowych pomieszczeń  przeniesiono pracownie laboratorium, które wcześniej znajdowały się w budynku przy ul.11 Listopada. Oprócz dawnych pracowni utworzono również nowe: badania krwi na zawartość alkoholu, badania środków odurzających, ekspertyz sprzętu komputerowego oraz broni i balistyki. Ta ostatnia należy do jednych z najnowocześniejszych w kraju. Posiada tunel balistyczny pozwalający na badanie pocisków o kalibrze nawet do 20 milimetrów. W nowej siedzibie są również pomieszczenia dla psów wykorzystywanych do badań śladów zapachowych. Laboratorium posiada pracownię osmologiczną z pokaźnym bankiem zapachów.

W czasie wizyty Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji mł. insp. Rafał Batkowski wraz ze swoimi zastępcami zaprezentował Komendantowi Głównemu Policji pomieszczenia i sprzęt służący do badania środków odurzających, który pracuje już pełną parą. Od maja ubiegłego roku w radomskim laboratorium badana jest też krew na zawartość alkoholu. Przeprowadzono już ponad tysiąc ekspertyz. W laboratorium zaprezentowane zostały też pomieszczenia przygotowane do uruchomienia pracowni badania krwi na zawartość substancji podobnie działających do alkoholu. Dotychczas na wyposażenie pracowni zakupiono sprzęt o wartości ok. miliona złotych. Są to najnowocześniejsze urządzenia pozwalające na osiągnięcie najwyższych standardów jakości badań. Nowa pracownia, w ramach Policji, będzie drugą w kraju, po Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym wykonującą tego typu badania. Komendant Główny Policji stwierdził, że uruchomienie tej pracowni w znaczny sposób wpłynie na zwiększenie wykrywalności np. sprawców kierujących pojazdami pod wpływem środków odurzających, a przez to będzie miało wpływ na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

(KWP w Radomiu / wm)

Powrót na górę strony