Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Handlarze narkotyków w rękach Policji

Data publikacji 19.04.2012

Policjanci Centralnego Biura Śledczego od kilku miesięcy zajmują się rozpracowywaniem osób zajmujących się sprzedażą narkotyków, głównie na terenie Rzeszowa oraz powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Podczas przeprowadzonych kilku etapów realizacji funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego wspierani przez policjantów garnizonu podkarpackiego, w tym policyjnych antyterrorystów zatrzymali łącznie 38 osób w wieku od 18 do 42 lat.

Sześciu osobom przedstawiono zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym dwóm kierowanie jej działalnością. Członkom tej grupy zarzucono udział w obrocie znaczną ilością substancji psychotropowych lub środków odurzających w różnej postaci, ich udzielanie innym osobom, w tym w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz ich posiadanie. Nadto, 22 osobom przedstawiono zarzuty udziału w obrocie znaczną ilością narkotyków w różnej postaci, w tym osiemnastu osobom uczynienie sobie z uprawiania tego przestępczego procederu stałego źródła dochodu. Ośmiu osobom przedstawiono zarzuty posiadania narkotyków w różnej postaci, w tym w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Jak dotychczas ustalono przedmiotem wielokrotnych transakcji narkotykowych były środki odurzające w postaci marihuany, w ilości od kilku gramów do co najmniej 1000 gramów, haszysz w ilości co najmniej 20 gramów, substancje psychotropowe w postaci amfetaminy w ilości od kilku gramów do co najmniej 500 gramów, tabletki ekstazy w ilości od kilku do co najmniej 200 sztuk.

Postanowieniami Sądu Rejonowego w Rzeszowie wobec 10 osób podejrzanych o przestępstwa narkotykowe zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Wobec 27 podejrzanych postanowieniami Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowych, głównie w postaci dozorów policyjnych i zakazu opuszczania kraju.

W śledztwie prowadzonym pod nadzorem Wydziału V do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie do chwili obecnej zarzuty "narkotykowe" ogłoszono 38 osobom. Wobec kolejnych 2 osób wystąpiono do sądu rejonowego z wnioskami o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 14 dni od daty zatrzymania do listu gończego. Ponadto 2 osobom przedstawiono zarzuty dotyczące przestępstw polegających na niszczeniu mienia, składaniu fałszywych zeznań oraz zlecenia pobicia, gdzie wobec jednej z tych osób decyzją sądu zastosowany został izolacyjny środek zapobiegawczy.

Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, natomiast za kierowanie jej działalnością grozi kara pozbawienia wolności do 1 roku do 10 lat. Za udział w obrocie znaczną ilością narkotyków grozi kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat oraz kara grzywny. Za udzielanie narkotyków innym osobom w celu osiągnięcia korzyści majątkowej grozi kara pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat. Ponadto, za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej może zostać orzeczona kara grzywny w wysokości od 10 do 540 stawek dziennych, przyjmując wysokość jednej stawki w kwocie co najmniej 10 zł. Natomiast za posiadanie narkotyków w znacznej ilości grozi kara pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

(Źródło: KWP w Rzeszowie )
 

Powrót na górę strony