Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dolnośląskie Otwarcie Sezonu Motocyklowego 2012

Data publikacji 21.04.2012

W ramach policyjnego programu „Szerokiej drogi, Motocyklisto” odbyło się Pierwsze Dolnośląskie Otwarcie Sezonu Motocyklowego 2012. Impreza rozpoczęła się mszą w Kościele Św. Andrzeja Boboli we Wrocławiu. Po poświęceniu uczestników i motocykli odbyła się parada motocykli, w asyście wszystkich policyjnych dolnośląskich motocyklistów. Pojazdy przejechały pod Kościół Marii Magdaleny na ul. Szewską. Tam połączyły się z motocyklistami ogólnopolskiej akcji krwiodawczej MOTOSER.

Akcja związana jest z policyjnym programem prewencyjnym opracowanym przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu ukierunkowanym na poprawę bezpieczeństwa na drogach, ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo motocyklistów, jako „niechronionych” uczestników ruchu drogowego. Współrealizatorami projektu są Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego we Wrocławiu oraz Redakcja Tygodnika Katolickiego „Gość Niedzielny”. 12 kwietnia 2012 roku w tej sprawie zostało podpisane przez strony projektu stosowne porozumienie.

Gromadzone przez Policję dane statystyczne dotyczące wypadków z udziałem motocyklistów wskazują na istotne zagrożenie tej grupy kierowców. Liczba tego typu zdarzeń z roku na rok systematycznie wzrasta. Mimo to, że większość wypadków z udziałem motocyklistów jest spowodowanych przez innych uczestników ruchu, to jednak za część z nich odpowiadają kierujący jednośladami. W grupie sprawców wypadków – kierujących motocyklami – dominują osoby młode (18 – 24 lata). Wśród ofiar tych zdarzeń przeważają kierujący jednośladami, ale skutki w postaci śmierci lub obrażeń ciała dotykają również pasażerów.

Należy pamiętać, że motocykliści są tzw. sezonowymi uczestnikami ruchu drogowego, korzystającymi ze swoich pojazdów około 7 miesięcy w roku. Średnia liczba 20 wypadków motocyklowych przypadająca na miesiąc w sezonie stanowi o zauważalnym zagrożeniu. Najczęstszymi błędami motocyklistów, które w konsekwencji doprowadzają do wypadku, jest prędkość jazdy niedostosowana do warunków na drodze, nieprawidłowe wyprzedzanie i nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu. Ich skłonność do brawury i przesadnego ryzyka, lekkomyślność oraz szybka jazda biorą przewagę nad rozsądkiem. Poruszając się maszynami, które do setki rozpędzają się zaledwie w kilka sekund, niektórzy z nich myślą, że są nieśmiertelni, a droga należy tylko do nich. Nic bardziej mylnego. Właśnie takie zachowanie i filozofia prowadzą do poważnych tragedii.

Mając powyższe na uwadze, wskazane jest podjęcie działań mających na celu poprawę tego stanu rzeczy przez szereg przedsięwzięć, m.in. spotkania dyskusyjne z motocyklistami, współpracę ze stowarzyszeniami motocyklowymi, szkolenia z techniki jazdy motocyklem w PZMOT, realizację materiałów i programów edukacyjno-profilaktycznych (broszury, ulotki, tematyczne programy i materiały przy współpracy z mediami), udział Policji w przedsięwzięciach organizowanych przez motocyklistów – szerzenie idei bezpiecznej jazdy oraz coroczne otwarcie Dolnośląskiego Sezonu Motocyklowego.

(KWP we Wrocławiu / mg)

Powrót na górę strony