Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Katyń... Ocalić od zapomnienia

Data publikacji 23.04.2012

Na terenie Zespołu Szkół w Głusku odbyła się uroczystość posadzenia "Dębu Pamięci", poświęcona policjantowi Bronisławowi Dąbrowie, który w 1940 roku został zamordowany przez sowieckie NKWD w Twerze. Całość przedsięwzięcia zorganizował Samorząd Gminy w Leoncinie przy współpracy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim oraz II Mazowieckiego Pułku Saperów z Kazunia Nowego.

Katyń jest dla Polaków symbolem zbrodniczej polityki systemu sowieckiego wobec narodu polskiego. „Zbrodnia Katyńska” jest pojęciem umownym, odniesionym do jednego z miejsc kaźni polskiej elity przywódczej w latach II wojny światowej

W jednym z takich miejsc, Kalininie, dzisiejszym Twerze, został zamordowany mieszkaniec ziemi mazowieckiej Bronisław Dąbrowa urodzony we wsi Grochale. Walczył w obronie ojczyzny od 19 roku życia. Brał czynny udział w walce o wyzwolenie ziem polskich na kresach wschodnich, a potem granic Rzeczypospolitej. Ranny pod Radzyminem 15 sierpnia 1920 roku. Za zasługi w Bitwie Warszawskiej zostaje skierowany do powstającej policji państwowej w Warszawie jako pisarz. Następnie po rocznym przeszkoleniu zostaje skierowany do wydziału śledczego Komendy Stołecznej Policji w stopniu porucznika. Pracuje tam do wybuchu II wojny światowej. Prawdopodobnie 18 września zostaje aresztowany pod Lwowem i przewieziony do Kalinina, gdzie ginie z rąk sowieckich oprawców.

Pamięć o zamordowanym policjancie, jak i o wszystkich, którzy zginęli w Katyniu, została uczczona podczas uroczystości w Zespole Szkół w Głusku. W tej podniosłej chwili brali udział przedstawiciele Samorządu Województwa Mazowieckiego, Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Miasta w Nowym Dworze Mazowieckim, Komendy Głównej , Stołecznej i Powiatowej Policji, Wojska Polskiego,Straży Pożarnej, Straży Kampinoskiego Parku Narodowego oraz lokalnej społeczność. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w intencji poległych, nstępnie przybliżona została sylwetka Bronisława Dąbrowy przez przedstawiciela rodziny, a na koniec został posadzony "Dąb Pamięci".

Uroczystość uświetniła Orkiestra Reprezentacyjana KSP, Kompania Reprezyntacyjna II Mazowieckiego Pułku Saperów oraz poczty sztandarowe między innymi Policji, Straży Pożarnej, Kampinoskiego Parku Narodowego i Szkół gminy Leoncin. Wielu wzruszeń dostarczył program artystyczny w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Głusku, upamiętniający ofiary sowieckiego terroru.

"Człowiek nie może pozwolić, żeby prawda została wydarta pod pozorem niczym nieograniczonej wolności, nie można zagubić w sobie krzyku sumienia, jako głosu Prawdy, która go przesrasta, ale która równocześnie czyni go człowiekiem i stanowi o jego człowieczeństwie."(Jan Paweł II).

(KSP / mw)

Powrót na górę strony