Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie w Europolu krajowych koordynatorów EMPACT

Data publikacji 02.06.2012

W dniach 29-30 maja br. funkcjonariusze Wydziału Operacji Międzynarodowych CBŚ KGP uczestniczyli w spotkaniu Krajowych Koordynatorów EMPACT, które odbyło się w Europolu. Przedmiotem spotkania było podsumowanie podejmowanych przez kraje członkowskie działań w ramach przyjętych przez Radę UE ośmiu priorytetów zwalczania międzynarodowej zorganizowanej i poważnej przestępczości. Tym samym rozpoczęto przyjęty na lata 2011-2013 cykl monitorowania działań przyjętych w ramach operacyjnych planów działań.

EMPACT (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats) jest platformą zrzeszającą kraje UE i kraje trzecie realizującą operacyjne działania w zakresie przyjętych przez Radę UE priorytetów zwalczania zorganizowanej i poważnej przestępczości. Została ona powołana w ramach przyjętego w 2010 r. tzw. „Policy cycle” w tym procesu jej implementacji na lata 2011-2013.

Zgodnie z implementacją cyklu dokonano przemianowania dotychczas funkcjonujących projektów operacyjnych COSPOL w nowo funkcjonujące EMPACT obejmujące osiem zidentyfikowanych przez UE priorytetowych obszarów z zakresu zwalczania poważnej i zorganizowanej przestępczości. W obecnym cyklu dotyczą one Afryki Zachodniej, Bałkanów Zachodnich, nielegalnej imigracji, narkotyków syntetycznych, transportów kontenerowych, handlu ludźmi, zorganizowanych grup mobilnych, cyberprzestepczości.

Polska uczestniczy w działaniach w zakresie dwóch obszarów jakim są narkotyki syntetyczne (policja) i nielegalna imigracja (straż graniczna). Wszystkie działania operacyjne w ramach zidentyfikowanych priorytetów realizowane są przez inicjatywy EMPACT wspierane przez Europol (AWFs). Polska została krajem przewodniczącym implementacji priorytetów w ramach EMPACT - Narkotyki syntetyczne a funkcję przewodniczącego i delegata krajowego objęli funkcjonariusze Wydziału Operacji Międzynarodowych Centralnego Biura Śledczego KGP. W ramach inicjatywy realizowane są działania operacyjne z zakresu zwalczania międzynarodowej zorganizowanej przestępczości związanej z produkcją, dystrybucją i przemytem narkotyków syntetycznych i ich prekursorów oraz rozpoznawania nowych substancji psychoaktywnych. Obecnie do projektu przystąpiło 16 krajów członkowskich UE, Europol, Eurojust, EMCCDA oraz CEPOL. Ponadto funkcjonariusz WOM CBŚ KGP pełni funkcję Krajowego Koordynatora realizowanych przez Polskę projektów EMPACT.

(Źródło: CBŚ KGP/pb)

Powrót na górę strony