Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kampania „Nie przegraj”

Data publikacji 04.06.2012

Już w 2011 roku Fundacja Dzieci Niczyje, Komenda Główna Policji i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zainicjowały wspólne działania, których efektem jest kampania „Nie przegraj”. Podjęta inicjatywa to odpowiedź na problem komercyjnego wykorzystywania dzieci w celach seksualnych, zwłaszcza w kontekście UEFA EURO 2012.

Kampania „Nie przegraj” adresowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży w wieku 13-18 lat oraz do kibiców EURO 2012. Pośrednimi adresatami są także rodzice, nauczyciele, pedagodzy, opiekunowie, Policja, Straż Graniczna oraz reszta społeczeństwa.

Głównym celem ogólnokrajowej kampanii jest uświadomienie dzieciom i młodzieży negatywnych konsekwencji i zagrożeń związanych z utrzymywaniem kontaktów seksualnych z osobami dorosłymi. W ramach projektu uruchomiono dla nich specjalny telefon zaufania 116 111. Dyżurujący pod nim psycholodzy udzielają wsparcia dzieciom i młodzieży, która znalazła się w trudnej sytuacji związanej właśnie z utrzymywaniem kontaktów seksualnych z osobami dorosłymi.

Celem kampanii jest również uwrażliwienie rodziców, opiekunów oraz wychowawców na zagrożenia z jakimi mogą spotkać się dzieci oraz młodzież. Kampania jest próbą uwrażliwienia opiekunów na zachowania dzieci – podkreśla znaczenie obserwacji młodych ludzi przez rodziców i umiejętności wyciągania wniosków z ich zachowań.

Szczególnie intensywnie kampania jest prowadzona na terenie miast gospodarzy, w których podczas trwania Mistrzostw, przebywać będzie największa liczba kibiców. Jej celem jest także zwiększenie wiedzy kibiców Euro 2012 na temat polskich regulacji prawnych dotyczących kontaktów seksualnych z małoletnimi i prostytucji oraz wynikających z tego konsekwencji prawnych.

W ramach akcji specjalne działania podjęła również policja – zarówno polska jak i ukraińska. Jej celem stało się zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpieczeństwa oraz zapobieganie demoralizacji małoletnich.

4 czerwca 2012 w C.H. Złote Tarasy w Warszawie obyła się konferencja prasowa poświęcona kampanii „Nie przegraj”.

pt


 

Powrót na górę strony