Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

XXIX Konferencja IDEC (International Drug Enforcement Conference)

Data publikacji 22.06.2012

W dniach 12-14.06.2012 w Indonezji (Bali) odbyła się XXIX konferencja IDEC. Konferencja zorganizowana została przez amerykańską agencję antynarkotykową (DEA) i ministerstwo spraw wewnętrznych Indonezji a uczestnikami byli przedstawiciele służb antynarkotykowych z całego świata. W konferencji wzięło udział ponad 300 przedstawicieli wysokiego szczebla z 71 państw. Stronę polską reprezentowali: dyrektor CBŚ KGP nadinsp. Adam Maruszczak, naczelnik Wydziału Operacji Międzynarodowych CBŚ oraz przedstawiciele ABW.

IDEC jest jedną z najbardziej prestiżowych inicjatyw związanych ze zwalczaniem przestępczości narkotykowej skupiającą przedstawicieli 72 państw. Głównym celem konferencji jest wymiana doświadczeń w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej oraz planowanie wspólnych operacji zarówno o charakterze regionalnym jak i globalnym.

Głównym tematem XXIX Konferencji IDEC była problematyka narkoterroryzmu oraz problemy związane z przepływami finansowymi, przemytem gotówki oraz praniem brudnych pieniędzy pochodzących z przestępczości narkotykowej. Ważnym elementem konferencji była dyskusja o rosnącej popularności narkotyków syntetycznych i nowych substancji psychoaktywnych. Szczególnie niebezpieczna sytuacja obserwowana jest w Ameryce Łacińskiej i Afryce, gdzie nie tylko powstaje duży rynek dla narkotyków syntetycznych ale również obserwuje się powstawanie nielegalnych laboratoriów (często o bardzo dużej skali produkcji sięgającej 100 kg w jednym rzucie syntezy), które produkują głównie metamfetaminę. W tym kontekście przedstawiciel CBŚ KGP przedstawił prezentację na temat narkotyków syntetycznych i nowych substancji psychoaktywnych w Europie oraz działań, które zostały podjęte w trakcie polskiej prezydencji w UE w celu zmniejszenia podaży i popytu tego typu substancji.

XXX jubileuszowa Konferencja IDEC odbędzie się w roku 2013 w Moskwie.

(CBS KGP / mw)
 

Powrót na górę strony