Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Operacja „Hat-Trick 2012” - Bezpieczne EURO 2012

Data publikacji 02.07.2012

W ocenie ekspertów i uczestników turnieju finałowego EURO 2012, mistrzostwa przebiegły bardzo spokojnie. Każdego dnia w zapewnienie bezpieczeństwa związanego bezpośrednio z zawodami zaangażowanych było średnio 6000 policjantów. To właśnie dzięki ich świetnemu przygotowaniu, profesjonalizmowi i szybkiej reakcji na zdarzenia, podczas EURO było w Polsce bezpiecznie.

„HAT TRICK 2012” - to kryptonim policyjnej operacji, która prowadzona była na terenie miast gospodarzy rozgrywek, Małopolski oraz w strefie przygranicznej z Ukrainą. Jej podstawowym celem była ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, a także ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych na terenie całego kraju oraz na trasach przemieszczania się uczestników turnieju. Łącznie we wszystkich dniach, w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Lublinie i Rzeszowie, służbę bezpośrednio związaną z zabezpieczeniem imprezy pełniło 201 tysięcy 329 policjantów. W pracę związaną z zapewnieniem ładu i porządku publicznego podczas turnieju zaangażowani zostali także funkcjonariusze pozostałych komend wojewódzkich Policji.

Policjanci wykazali aktywność nie tylko w działaniach prewencyjnych. Bardzo wysoko należy ocenić również pracę policjantów z pionów operacyjnych, zespołów monitorujących, spottersów oraz funkcjonariuszy z delegacji zagranicznych. Policyjne działania cechowała aktywność, szybka reakcja na incydenty, a także dynamiczne, sprawne i nowoczesne zarządzanie siłami i środkami. Dzięki temu wszyscy, którzy chcieli uczestniczyć w tym niepowtarzalnym wydarzeniu, jakim była organizacja w Polsce mistrzostw Europy w piłce nożnej, mogli czuć się bezpiecznie.

W czasie Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012,
od 8 czerwca do 1 lipca 2012 roku 16 piłkarskich reprezentacji narodowych rozegrało 31 meczów na 8 stadionach Polski i Ukrainy. W Polsce odbyło się 15 meczów, 12 meczów fazy grupowej, 2 mecze ćwierćfinałowe i jeden półfinałowy. Według danych organizatorów na polskich stadionach mecze obejrzało łącznie około 600 tys. osób, a w strefach kibica ponad 2,5 mln. kibiców. To przeszło dwa razy więcej widzów w strefach kibica niż podczas ubiegłych Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w Austrii. Wówczas, w fan zonach mecze obejrzało łącznie 1 mln 246 tys. osób.

POLICYJNE INTERWENCJE

Podczas turnieju policjanci zatrzymali 652 osoby, w tym 473 Polaków i 179 cudzoziemców. Najczęściej do zatrzymań dochodziło w związku z zakłóceniem porządku publicznego o charakterze chuligańskim. Najwięcej osób usłyszało zarzuty za udział w zbiegowisku (art. 254 kk) – 110 osób, za naruszenie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych – 113 osób i naruszenia nietykalności cielesnej policjantów (art. 222 kk) – 70 oraz udział w bójce lub pobiciu (art. 156 kk)– 49 osób.
23 osoby zostały tymczasowo aresztowane, w tym 14 Polaków, 7 Rosjan, Węgier i Chorwat. Sąd w trybie przyspieszonym orzekł też kary pozbawienia wolności od 3 miesięcy do roku z zawieszeniem wykonania kary do 4 lat, zakazy wstępu na imprezy masowe do 5 lat, grzywny od 500 PLN do 4000 PLN, a także skierował do wykonywania prac społecznych (w wymiarze 50 godzin) na rzecz społeczności lokalnych.

Najwięcej pracy policjanci mieli w dniu, kiedy nasi kadrowicze zmierzyli się na boisku z reprezentacją Rosjan. Bezpośrednio po meczu Polska-Rosja zatrzymano 192 chuliganów, w tym 164 Polaków i 28 cudzoziemców.

 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Współpraca międzynarodowa realizowana była w oparciu o zapisy Wspólnych Deklaracji (Memorandum of Understanding) w sprawie współpracy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w związku z Turniejem Finałowym Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 podpisywanych pomiędzy Komendantem Głównym Policji Rzeczpospolitej Polskiej, a upoważnionymi przedstawicielami policji innych państw. Takie deklaracje podpisano z następującymi krajami: Ukraina, Rosja, Włochy, Grecja, Chorwacja, Dania, Czechy, Niemcy, Słowacja, Austria, Portugalia, Hiszpania, Anglia, Holandii, i Szwecji. Natomiast z policjami z Irlandii oraz Francji współpracowano na podstawie zaproszenia do współpracy – „Protocol for deployment […]”, które zostało podpisane przez Komendanta Głównego Policji , a następnie przesłane do zainteresowanych stron.
W trakcie turnieju z polską Policją współpracowało 174 funkcjonariuszy Policji z 15 krajów oraz pracownicy INTERPOLU i EUROPOLU. Byli to głównie spottersi, przemieszczający się razem ze swoimi reprezentacjami piłkarskimi i oficerowie łącznikowi, pracujący w Policyjnym Centrum Dowodzenia.

ESKORTY POLICYJNE

W ramach operacji wykonywane były eskorty policyjne w związku z przejazdami drużyn piłkarskich, sędziów, delegatów, obserwatorów UEFA oraz innych osób na trasach. 3376 funkcjonariuszy zrealizowało łącznie 771 eskort, przejeżdżając 39.716 km.
Policjanci mieli także do dyspozycji 17 śmigłowców i samolot transportowy CASA. To właśnie drogą powietrzną przetransportowano z Polski na Ukrainę delegacje hiszpańskich, portugalskich i włoskich policjantów. W sumie wykonano 223 loty, których łączny czas wyniósł ponad 260 godzin.


BEZPIECZNIEJ PODCZAS TURNIEJU

W trakcie turnieju (8.06 – 1.07) na terenie miast – gospodarzy i Krakowa – miasta, które gościło kilka drużyn piłkarskich i wielu kibiców, poziom bezpieczeństwa był bardzo wysoki. Popełniono w nich znacznie mniej najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa przestępstw w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Liczba kradzieży spadła z 3597 do 2946 a kradzieży z włamaniem z 1288 do 852. Rozbojów odnotowano o 22% mniej a uszkodzeń ciała o ok. 27%. Statystyki policyjne wykazały także wzrost bezpieczeństwa na drogach. W omawianym okresie wydarzyło się o 870 mniej wypadków, w których śmierć poniosło o 125 mniej osób a rannych zostało 1020 osób mniej niż w takim samym okresie 2011 roku.

rh

Powrót na górę strony