Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Otwarcie nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej

Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński otworzył nową siedzibę Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej. Uroczyste przecięcie wstęgi odbyło się podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji w garnizonie lubelskim. Nowy obiekt łęczyńskich policjantów to nowoczesny budynek zaprojektowany dla 130 osób, wyposażony m.in. w monitoring, skomputeryzowaną strzelnicę i pomieszczenia dla osób zatrzymanych. "Serce" komendy stanowi Powiatowe Stanowisko Kierowania. Łączny koszt wydatkowanych środków na budowę to ponad 15 mln złotych.

Nowa siedziba Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej została otwarta podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji w garnizonie lubelskim. W uroczystościach udział wziął Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński, który dokonał przecięcia wstęgi wspólnie z Lubelskim Komendant Wojewódzkim Policji, Wojewodą Lubelskim oraz Komendantem Powiatowym Policji w Łęcznej.

Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński oraz Lubelski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Igor Parfieniuk podziękowali wszystkim, którzy przyczynili się do powstania nowej komendy. Po uroczystości, szef Polskiej Policji zwiedził pomieszczenia komendy oraz pokoje służbowe funkcjonariuszy.

Budowa nowej siedziby komendy powiatowej rozpoczęła się pod koniec 2009 roku, kiedy to w grudniu podpisano akt erekcyjny i wmurowano kamień węgielny. Nowy obiekt łęczyńskich policjantów to nowoczesny dwukondygnacyjny budynek zaprojektowany dla 130 osób w pełni dostosowany do wykonywania zadań z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Jest to budynek monitorowany, wyposażony w nowoczesną siłownię, skomputeryzowaną strzelnicę, pomieszczenia dla osób zatrzymanych oraz profesjonalne kojce z wybiegiem dla psów służbowych. To jednostka bez barier, do której swobodny dostęp będą miały także osoby niepełnosprawne. Tuż za wejściem znajduje się „serce” tej komendy czyli Powiatowe Stanowisko Kierowania utworzone w ramach projektu „Lubelskie Bezpieczne”. Łączny koszt wydatkowanych środków na budowę nowej siedziby wyniósł ponad 15 mln złotych.

(KWP w Lublinie / łb)

Powrót na górę strony