Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

MSW: Wypłaty pieniędzy dla służb za nadgodziny podczas EURO 2012

Data publikacji 09.09.2012

Od poniedziałku (10 września br.) będą realizowane wypłaty dla funkcjonariuszy służb podległych MSW, którzy wypracowali nadgodziny podczas zabezpieczania turnieju EURO 2012. Minister finansów podpisał wniosek ministra spraw wewnętrznych i uruchomił środki z rezerwy celowej. Policjanci, strażacy, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu oraz strażnicy graniczni otrzymają za nadgodziny łącznie ponad 16,5 mln zł.

Przypomnijmy, że 28 sierpnia br. minister spraw wewnętrznych wystąpił do ministra finansów z wnioskiem o uruchomienie ponad 16,5 mln zł z rezerwy celowej na wypłatę pieniędzy za nadgodziny wypracowane przez funkcjonariuszy służb podległych MSW podczas turnieju EURO 2012. W sumie funkcjonariusze policji, straży pożarnej, Biura Ochrony Rządu oraz Straży Granicznej podczas zabezpieczania Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej wypracowali prawie 711 tys. nadgodzin. Najwięcej nadliczbowych godzin na służbie spędzili policjanci - ponad 356 tys. EURO 2012 było największym przedsięwzięciem w historii wolnej Polski, w które zaangażowane były nasze służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek publiczny.

Rezerwa celowa w wysokości 20 mln zł została zabezpieczona w budżecie na 2012 r. na wypłatę zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego za przedłużony czas służby funkcjonariuszy policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu podczas turnieju EURO 2012. Funkcjonariusze pełniąc służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby wypracowali nadgodziny na łączną kwotę 16 mln 547 tys. zł. Pozostała w rezerwie celowej kwota prawie 3,5 mln zł zostanie przeznaczona na sfinansowanie wydatków policji związanych z zabezpieczeniem turnieju EURO 2012.

W sumie funkcjonariusze służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych podczas zabezpieczania Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej wypracowali 710 tys. 851 nadgodzin. Najwięcej nadliczbowych godzin na służbie spędzili policjanci - 356 tys. 656 oraz strażacy - 315 tys. 606. Funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu podczas EURO 2012 wypracowali 30 tys. 455 nadgodzin, natomiast strażnicy graniczni 8 tys. 134 nadgodziny.

Z kwoty ponad 16,5 mln zł najwięcej pieniędzy zostanie przeznaczonych na wypłaty dla policjantów - ponad 8 mln 370 tys. zł i strażaków - 7 mln 240 tys. zł. Funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu otrzymają ponad 744 tys. zł, a funkcjonariusze Straży Granicznej ponad 192 tys. zł.

 

Źródło:MSW

Powrót na górę strony