Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium szkoleniowe w Sułkowicach

Data publikacji 21.09.2012

W Zakładzie Kynologii Policyjnej z/s w Sułkowicach Centrum Szkolenia Policji w Legionowie zakończyło się dwudniowe seminarium szkoleniowe pn. „Organizacja doboru, szkolenia i użycia psów służbowych w Policji”, adresowane do koordynatorów z komend wojewódzkich/Stołecznej Policji właściwych w sprawach realizacji zadań związanych z użyciem i utrzymaniem psów służbowych w służbie prewencyjnej Policji.

W dniach 19 – 20 września br. Biuro Prewencji KGP zorganizowało na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej z/s w Sułkowicach CSP w Legionowie seminarium szkoleniowe pn. „Organizacja doboru, szkolenia i użycia psów służbowych w Policji”. W przedsięwzięciu wzięli udział koordynatorzy z KWP/KSP właściwych w sprawach realizacji zadań związanych z użyciem i utrzymaniem psów służbowych w służbie prewencyjnej Policji, przedstawiciele Zakładu Kynologii Policyjnej, przedstawiciel Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz lekarz weterynarii.

Przedmiotem seminarium było podsumowanie zrealizowanych w I półroczu 2012 r. przedsięwzięć z obszaru kynologii policyjnej, omówienie realizacji pierwszego etapu pilotażowego systemu centralnego doboru psów do służby w Policji, w ramach którego w dniu poprzedzającym seminarium (18 września br.) dobrano do służby w Policji kolejne 18 psów, kierując je na specjalistyczne szkolenie, przedstawienie zagadnień związanych z rolą przewodnika w udzielaniu pierwszej pomocy psom służbowym w nagłych wypadkach oraz po urazach powstałych w szczególnych warunkach, jak również dokonanie konsultacji projektowanych zmian regulacji wewnętrznych Policji odnoszących się do obszaru funkcjonowania kynologii policyjnej.

Przedsięwzięcie uświetnił pokaz sprawności psa służbowego przygotowanego do realizacji zadań związanych z ratownictwem wodnym. 

Dodać należy, że w służbie prewencyjnej Policji znajduje się 1035 psów służbowych, w tym:

  • 703 psy patrolowo – tropiące,
  • 72 psy patrolowe,
  • 9 psów tropiących,
  • 85 psów do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych,
  • 153 psy do wyszukiwania zapachów narkotyków,
  • 13 psów do wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich.

(Biuro Prewencji KGP )

 
 

Powrót na górę strony