Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

XI Międzynarodowa Konferencja "Bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego"

Data publikacji 21.09.2012

21 września 2012 r. w Zamku w Uniejowie odbyła się XI Międzynarodowa Konferencja "Bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego. Ratownictwo Medyczne”. Przedsięwzięciu towarzyszył piknik dla dzieci i młodzieży, który spotkał się z ogromnym zainteresowaniem. W czasie kiedy najmłodsi uczestnicy ruchu drogowego, najczęściej piesi i rowerzyści, korzystali z ciekawych atrakcji przygotowanych na pikniku, dorośli dyskutowali w sali konferencyjnej o tym, jak można wspólnie wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Dla najmłodszych Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi oraz Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach oraz Krajowe Centrum BRD przy współpracy Centrum Bezpieczeństwa Ruchu przygotowali wiele atrakcji, które zakończyły koncertem Kasy Kasowskiego. Piknik rozpoczął się widowiskiem dla dzieci „Drogowe tere…fere…bum!” Teatru Wspólnoty z Łodzi.

Ciekawe nagrody czekały na laureatów konkursów plastycznych, umiejętności jazdy rowerem oraz wiedzy na temat znajomości bezpiecznego poruszania się po drogach, w szczególności rowerem.

Chętni mogli obejrzeć film 5D z możliwością skorzystania z symulatorów. Uczniowie posiadający umiejętności kierowania motorowerem sprawdzali się na specjalnie przygotowanym torze.

Piknikowi towarzyszyła wystawa sprzętu policyjnego oraz Straży Pożarnej. Około 11.00 wylądował śmigłowiec policyjny z desantem antyterrorystów. Miłośnicy czworonogów mogli przyjrzeć się tresurze psów policyjnych.

Dla widowni przygotowano także pokaz robota minersko-pirotechnicznego połączony z neutralizacją ładunku wybuchowego.
 
W części konferencyjnej zorganizowanej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi  insp. Dariusza Banachowicza oraz Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego swoje prezentacje i pomysły przedstawili znamienici reprezentanci różnych instytucji i służb w Polsce, jak  i goście zaproszeni w ramach współpracy międzynarodowej pomiędzy łódzkim garnizonem policji a mundurowymi z Ukrainy i Niemiec. Wiele mówiło się także na temat ratownictwa medycznego tak ważnego w minimalizowaniu skutków zdarzeń drogowych.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Cezary Popławski omówił zagadnienie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w woj. łódzkim na tle sytuacji w kraju i Europie.

Ciekawą prezentację przedstawił Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka  Ruchu Drogowego w Sieradzu na temat przygotowania uczestników egzaminów na prawo jazdy do równorzędnego traktowania pieszych i rowerzystów uczestniczących w ruchu drogowym oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

Wśród innych tematów omówiono m.in.: inteligentny system nadzoru bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów przekraczających jezdnię, wybrane aspekty systemu automatycznego powiadamiania o wypadkach drogowych e-Call na przykładzie projektu realizowanego przez Instytut Transportu Samochodowego, powszechną umiejętność udzielania pierwszej pomocy-potrzeba chwili czy zapotrzebowanie społeczne, Straż Graniczną w systemie wsparcia ratownictwa medycznego, wpływ oświetlenia pojazdów na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
 
W trakcie konferencji nastąpiło także przekazanie przez Marszałka Województwa Łódzkiego na ręce Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi laserowego miernika prędkości, który docelowo trafi do Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach. Dodatkowo KWP w Łodzi podpisał wspólnie z burmistrzem Miasta Uniejowa umowę przekazania przez policję 15 radiostacji celem ich wykorzystania w zarządzaniu kryzysowym.
 
HONOROWY PATRONAT: Komendant Główny Policji - nadinsp. Marek Działoszyński
Wojewoda Łódzki - Jolanta Chełmińska, Marszałek Województwa Łódzkiego - Witold Stępień, Polska Rada Resuscytacji.

(KWP w Łodzi / mj)

Powrót na górę strony