Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Finał ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 2012 r.

Data publikacji 26.09.2012

25 września br. o godz. 11.00 w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbył się finał XII-ej edycji ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Inicjatorem i koordynatorem tego przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych z Poznania oraz fundacja „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Po raz kolejny kampanię honorowym patronatem objął Komendant Główny Policji. Swoim patronatem kampanię objęli również: Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Sportu i Turystyki.

Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” adresowana jest głównie do dzieci ze szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej, ich rodziców oraz nauczycieli, a także kierowców oraz sprzedawców napojów alkoholowych. W działania w tegorocznej edycji włączyło się ponad 900 samorządów z całej Polski. Jej celem jest propagowanie trzeźwości oraz promowanie wśród młodych ludzi bezpiecznego i zdrowego stylu życia oraz sportu jako alternatywy wobec sięgania po używki - alkohol, narkotyki, tytoń oraz przemocy.

Kampania przebiegała bardzo żywiołowo w gminach. Odbywały się różnego rodzaju konkursy, festyny, happeningi, zawody sportowe, zajęcia edukacyjne, itp., których wspólnym mianownikiem było promowanie bezpiecznego stylu życia bez uzależnień. Każdego roku w kampanię angażują się znani sportowcy jako wzór do naśladowania dla młodych ludzi. Twarzą tegorocznej edycji był Konrad Czerniak, pływak, wicemistrz świata w Szanghaju w 2011 r., wielokrotny rekordzista Polski na długim i krótkim basenie.

Finał uświetnił Janek Mela, polski polarnik, najmłodszy w historii zdobywca obu biegunów w ciągu jednego roku i jednocześnie pierwszy niepełnosprawny, który takiego wyczynu dokonał. Wręczał on laureatom konkursu pn. „Ponadprzeciętni” dyplomy i stypendia oraz podpisaną przez siebie książkę pt. „Poza horyzonty”.

W tegoroczne działania w ramach kampanii czynnie włączali się policjanci w całej Polsce. Prowadzili oni z młodzieżą zajęcia edukacyjne na tematy związane z bezpieczeństwem, unikaniem zagrożeń i profilaktyką uzależnień, a także działania na drogach, mające uwrażliwić kierowców, że jazda za kółkiem jest możliwa tylko dla tych zachowujących „trzeźwy umysł”. Do zaangażowanych samorządów, i pośrednio do szkół, trafiły bardzo atrakcyjne materiały profilaktyczne przygotowane z myślą o poszczególnych grupach wiekowych odbiorców, w tym m.in. ulotki i broszury (współredagowane przez Biuro Prewencji KGP), dotyczące bezpieczeństwa oraz współczesnych zagrożeń (w tym np. spożywania przez najmłodszych napojów energetycznych).

W uroczystości finałowej udział wzięły nagrodzone w organizowanych w ramach kampanii konkursach dzieci wraz z rodzicami, opiekunami, przedstawicielami szkół oraz władz lokalnych z różnych stron Polski. Laureaci konkursów otrzymali atrakcyjne nagrody, a ich opiekunowie i wychowawcy dyplomy i gratulacje. Wręczone zostały także stypendia przyznane dla zwycięzców konkursu na „ponadprzeciętnych”, wyróżniających się w swoich środowiskach lokalnych gimnazjalistów.

Na uroczystość przybyli także przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki. Komendę Główną Policji reprezentował Dyrektor Biura Prewencji, mł. insp. Ryszard Garbarz, który od organizatorów odebrał pamiątkową tabliczkę z podziękowaniem dla Komendy Głównej Policji za aktywny udział Policji w przedsięwzięciach w ramach kampanii. W uroczystości udział wzięła także Naczelnik Wydziału ds. Nieletnich, Patologii i Profilaktyki Biura Prewencji KGP, mł. insp. Mariola Gosławska, jednocześnie członek honorowy Kapituły „Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz ekspert tego Wydziału, nadkom. Dorota Dąbrowska - Babor. Biuro Ruchu Drogowego KGP reprezentował mł. insp. Marek Konkolewski. Ideą kapituły jest promocja aktywnych pełnomocników ds. uzależnień oraz gminnych koordynatorów kampanii, a także popularyzacja ciekawych działań profilaktycznych.

Więcej informacji o kampanii dostępnych jest na stronie internetowej www.trzezwyumysl.pl

(Biuro Prewencji KGP / mw)

 

Powrót na górę strony