Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie CEPOL-u dotyczące przestępczości przeciwko dziełom sztuki

Data publikacji 14.10.2012

W Paryżu, w dniach 01-05 października 2012 r. odbyło się szkolenie nt.„Kradzieże dziedzictwa kulturowego/dzieł sztuki”, zorganizowane przez CEPOL, przy współudziale francuskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Polską Policję reprezentował historyk sztuki z Krajowego Zespołu do Walki z Przestępczością przeciwko Dziedzictwu Narodowemu Biura Kryminalnego KGP.

W tym bardzo dobrze przygotowanym seminarium wzięli udział przedstawiciele Policji z blisko 20. państw europejskich, m.in.: Austrii, Belgii, Bułgarii, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Łotwy, Malty, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji i Włoch. Uczestnicy szkolenia w zdecydowanej większości pracują w wyspecjalizowanych komórkach, zajmujących się zwalczaniem przestępczości skierowanej przeciwko dobrom kultury (dziełom sztuki). Polską Policję reprezentował historyk sztuki z Krajowego Zespołu do Walki z Przestępczością przeciwko Dziedzictwu Narodowemu Biura Kryminalnego KGP.

Dużą pomocą merytoryczną podczas seminarium służyło OCBC (Office Central de Lutte contre le Trafic des Biens Culturels) – francuska jednostka Policji walcząca z przestępczością przeciwko zabytkom. Uczestnicy szkolenia, dzięki zróżnicowanym i wieloaspektowym prezentacjom, ćwiczeniom i dyskusjom, poznali francuski model zwalczania tego typu przestępczości. Dodatkowo zaprezentowano współpracę Policji znad Sekwany z innymi służbami oraz instytucjami kultury. Duży nacisk położono na analizę przestępczości związanej z fałszerstwami dzieł sztuki – swoje doświadczenia w tym zakresie przekazali również policjanci-eksperci z Hiszpanii. Podczas wizyt studyjnych w wybranych muzeach sztuki skupiano się na nowoczesnych metodach zabezpieczeń zbiorów. Warto podkreślić, że – poza francuskimi i hiszpańskimi wykładowcami - w szkoleniu uczestniczyli także aktywnie przedstawiciele międzynarodowych organizacji, takich jak INTERPOL czy UNESCO.

(Biuro Kryminalne KGP / mw)
 

Powrót na górę strony