Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Certyfikat Akredytacji Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Rzeszowie

Data publikacji 09.11.2012

Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji insp. Zdzisław Stopczyk wręczył dzisiaj naczelnikowi Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Rzeszowie mł. insp. Andrzejowi Bodziochowi Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego. Symboliczne przekazanie certyfikatu przyznanego przez Polskie Centrum Akredytacji odbyło się podczas specjalnego briefingu prasowego. Akredytacja policyjnej placówki badawczej jest dowodem uznania jej najwyższych kompetencji.

W trwającym ponad rok procesie akredytacji Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie jako szóste w kraju otrzymało certyfikat badań w dziedzinie nauk sądowych (ISO/IEC-17025:2005+AP2007).

W 2009 roku Rada Unii Europejskiej wydała decyzję 2009/905/WSiSW, na podstawie której dostawcy usług kryminalistycznych powinni uzyskać stosowną akredytację (potwierdzenie kompetencji). Obszar regulacji skupia się na dziedzinach identyfikacji daktyloskopijnej oraz badań genetycznych. Są to obszary, w których przetwarzane są szczególnie wrażliwe dane. Zgodnie z dyrektywami Rady placówki badawcze na obszarze UE wykonujące takie badania powinny uzyskać stosowną akredytację do 2013 roku w dziedzinie badań DNA i do 2014 roku w dziedzinie badań daktyloskopijnych.

Dotychczas w Polsce zaledwie pięć placówek badawczych zajmujących się badaniami w dziedzinie nauk sądowych posiadało potwierdzenie kompetencji w Polskim Centrum Akredytacji: Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, KSP, KWP we Wrocławiu, KWP w Gdańsku, KWP w Olsztynie. Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Rzeszowie jest kolejnym podmiotem, który potwierdził najwyższą jakość wykonywania badań.

Akredytacja ważna jest do 2016 roku. Restrykcyjna procedura wymaga corocznego sprawdzenia działalności laboratorium przez ekspertów z Polskiego Centrum Akredytacji.

(KWP w Rzeszowie / mj)

Powrót na górę strony