Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Restrukturyzacja Centrum Usług Logistycznych

Data publikacji 29.11.2012

Przeprowadzana dzisiaj restrukturyzacja Centrum Usług Logistycznych pozwoli na uratowanie ponad 500 miejsc pracy. Niestety, jednocześnie wiąże się ona ze zwolnieniem około 70 osób. Utrzymywanie dotychczasowego stanu rzeczy, w szczególności utrzymywanie przynoszących duże straty Stacji Serwisowych Pojazdów, spowodowałoby w ciągu najbliższych lat likwidację CUL-u.

Od początku powstania CUL-u prowadzona przez niego działalność w niektórych obszarach przynosiła zyski (dotyczy to np. baz wypoczynkowych, hoteli), natomiast w niektórych generowała duże straty. Przeprowadzona wnikliwie analiza wykazała, że największe straty powstają w związku z funkcjonowaniem Stacji Serwisowych Pojazdów. Straty te wyniosły w 2010 r. prawie 2 mln zł, natomiast do końca września 2012 r. – ponad 5,5 mln zł. Dlatego kierownictwo CUL-u podjęło trudną decyzję o zlikwidowaniu 5 spośród 12 działających stacji obsługi pojazdów (w Pile, Koninie, Poznaniu, Suwałkach oraz Olsztynie), co wiąże się, niestety, ze zwolnieniem ponad 70 pracowników. Wszystkim zwalnianym osobom zostaną wypłacone pełne odprawy i ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy. Nieprzeprowadzenie restrukturyzacji dzisiaj skutkowałoby w przyszłości zapaścią finansową i w konsekwencji likwidacją firmy. W takiej sytuacji bez pracy zostałby cała załoga czyli ponad 500 spośród obecnie zatrudnionych pracowników. Niełatwa decyzja kierownictwa pozwala tym samym na uratowanie ponad 500 miejsc pracy.

Pozostawione po restrukturyzacji Stacje Serwisowe Pojazdów będą działać nadal. Zostanie w nich zmniejszona liczba pracowników pionu kierowniczego na rzecz stanowisk wykonawczych. Działania te mają na celu doprowadzenie do sytuacji, w której stacje obsługi samochodów zaczną przynosić choćby minimalny zysk.

gp
 

Powrót na górę strony
Polska Policja