Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zmiana na stanowisku oficera łącznikowego polskiej Policji na Ukrainie

Data publikacji 30.11.2012

Z dniem 29 listopada br. nadinspektor w stanie spoczynku Tadeusz Ławniczak, I radca Ambasady RP w Kijowie, zakończył pełnienie funkcji oficera łącznikowego polskiej Policji na Ukrainie. Zastąpi go na tym stanowisku podinspektor Tomasz Bielecki.

Nadinsp. w st. spocz. Tadeusz Ławniczak, będąc oficerem łącznikowym na Ukrainie, w latach 2002 - 2007 oraz 2010 – 2012, dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu i aktywności, znacznie przyczynił się do rozwoju i wzmocnienia polsko-ukraińskiej współpracy na wielu płaszczyznach będących w zainteresowaniu instytucji porządku prawnego obu krajów.  Uzyskiwał też najwyższe oceny ze strony kierownictw resortów spraw zagranicznych, spraw wewnętrznych oraz Policji. W uznaniu dokonań i zasług nadinsp. w st. spocz. Tadeusz Ławniczak został wyróżniony m. in. Złotym Medalem za Zasługi dla Policji.

Od 30 listopada br. służbę w charakterze oficera łącznikowego polskiej Policji na Ukrainie rozpocznie podinspektor Tomasz Bielecki, który zdobył  najwyższe oceny w postępowaniu konkursowym dla kandydatów na to stanowisko, przeprowadzonym w Komendzie Głównej Policji. Podinsp. Tomasz Bielecki ma bogate doświadczenie zawodowe, w tym wynikające ze współpracy z krajami Europy Wschodniej. Od 2004 roku podinsp. Tomasz Bielecki pełnił funkcję Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie do kontaktów z Ukrainą i Republiką Białorusi. Dodatkowo, podinsp. Tomasz Bielecki, w okresie od kwietnia do lipca br., pełnił funkcję oficera wspomagającego oficera łącznikowego Policji na Ukrainie, w związku z Mistrzostwami Europy w piłce nożnej - EURO 2012. Przyszły oficer łącznikowy legitymuje się znajomością języków: rosyjskiego, ukraińskiego i angielskiego.

Stanowisko oficera łącznikowego Policji na Ukrainie zostało utworzone w 1997 roku, jako jedno z pierwszych tego typu stanowisk w Europie. Podinsp. Tomasz Bielecki będzie 4 przedstawicielem polskiej Policji pełniącym obowiązki oficera łącznikowego w tym kraju.

(źródło: BMWP KGP)
 

Powrót na górę strony
Polska Policja