Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

55-lecie Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Gdańsku

Data publikacji 12.12.2012

Dzisiaj Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku uroczyście obchodzi 55-lecie istnienia. To czas żeby podsumować ponad pół wieku istnienia i porównać jak kiedyś wyglądała praca specjalistów z zakresu kryminalistyki, a jak wygląda obecnie. Także dzisiaj laboratorium wzbogaci się o nowy warty 400 tys. złotych spektrometr.

Dzisiaj Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku uroczyście obchodzi 55-lecie istnienia. Uroczysty jubileusz jest doskonałą okazją do zaprezentowania dorobku laboratorium, którego specjaliści byli zaangażowani w wyjaśnianie najgłośniejszych spraw na Pomorzu m.in. sprawę „Skoropiona”, wypadek autobusu w Kokoszkach w 1994 roku, czy pożaru w hali Stoczni Gdańskiej.

W czasie uroczystości Marszałek Województwa Pomorskiego wspólnie z Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku przekażą zakupiony wspólnie spektrometr. Wart 400 tys. złotych sprzęt przyspieszy i poszerzy zakres wykonywanych do tej pory badań chemicznych.

Wojewódzkie Laboratorium Kryminalistyczne w Komendzie Wojewódzkiej MO w Gdańsku powołane zostało rozkazem organizacyjnym z 18.10.1957 r. Na jego siedzibę wyznaczono tereny dawnego schroniska młodzieżowego na Biskupiej Górze w Gdańsku.  W chwili powstania w WLK pracowało osiem osób, w tym pięcioro ekspertów. Zakres czynności nowo powstałego laboratorium obejmował wykonywanie ekspertyz daktyloskopijnych i badań dokumentów, wykonywanie zdjęć, uczestnictwo w oględzinach miejsc zdarzeń, nadzór nad powstającymi w komendach powiatowych pracowniami techników kryminalistyki oraz szkolenie osób zajmujących się technicznym zabezpieczaniem śladów.
 
W 1970 r. WLK zostało przemianowane na Wydział Kryminalistyki. Dwa lata później z inicjatywy eksperta wypadków komunikacyjnych kpt. Tadeusza Wardziukiewicza - doświadczonego instruktora płetwonurków - powstała w Gdańsku jedyna w organach MO sekcja płetwonurków, której zadaniem jest dokonywanie oględzin podwodnych.
 
Z biegiem lat zwiększył się zakres wykonywanych badań. Powstały nowe pracownie: badań fizykochemicznych, traseologii, badań mechanoskopijnych, badań biologiczno-medycznych, wypadków komunikacyjnych, pracownia filmowa (obecnie zapisów wizyjnych).

Od 1990 r. funkcjonuje pod nazwą Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Gdańsku. Od chwili powstania laboratorium rozrosło się także pod względem lokalowym. W przekazanych pomieszczeniach powstały pracownie fonoskopii oraz badań komputerowych. Do nowych pomieszczeń przeniosły się daktyloskopia z traseologią.

Powstają kolejne pracownie, rozszerza się zakres badań o m.in. badania krwi na zawartość alkoholu etylowego, badania genetyczne, badania narkotyków, badania fizykochemiczne z wykorzystaniem mikroskopu elektronowego, badania autentyczności dokumentów z wykorzystaniem spektralnego mikroskopu luminescencyjnego itd.

Obecnie w Laboratorium Kryminalistycznym KWP funkcjonuje 19 pracowni, zatrudnione są 73 osoby: 58 funkcjonariuszy oraz 15 pracowników cywilnych. Uprawnieniami eksperta legitymuje się 45 osób. Każdego roku laboratorium wykonuje ponad 7 tys. ekspertyz.

Laboratorium regularnie zaopatrywane jest w nowoczesny specjalistyczny sprzęt, niejednokrotnie o wartości kilkudziesięciu, a nawet kilkuset tysięcy złotych. Ostatnio na początku 2011 roku laboratorium wzbogaciło się o nowy sprzęt do badań fonoskopijnych, odzyskiwania utraconych danych, a także zestaw do zabezpieczania cyfrowych danych na miejscu zdarzenia. Wyposażenie było zakupione w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego

(KWP w Gdańsku / mj)

Film 55-lecie Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Gdańsku

Opis filmu: Laboratorium Kryminalistyczne, lk, kryminalistyka,

Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik 55-lecie Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Gdańsku (format flv - rozmiar 15.95 MB)

Powrót na górę strony