Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólne szkolenie policjantów i ratowników medycznych

Data publikacji 10.01.2013

W dniach 9 – 10 stycznia we Wrocławiu odbywa się szkolenie dla policjantów i ratowników medycznych, zorganizowane przez Pogotowie Ratunkowe i Komendę Miejską Policji we Wrocławiu. Poświęcone jest ono doskonaleniu współpracy tych dwóch służb na miejscu zdarzenia.

Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne, gdzie omawiane są m.in. tematy dotyczące elementów prawa w zakresie udzielania pomocy, odpowiedzialności prawnej za jej nieudzielenie oraz odpowiedzialności prawnej za zakłócenie akcji ratowniczej. Ponadto omawiane jest udzielenie pomocy w sytuacji wystąpienia najczęściej spotykanych urazów lub stanów chorobowych, ewakuacji z miejsca zdarzenia, transportu poszkodowanego, a także policyjnych czynności na miejscu zdarzenia kryminalnego, w tym istotnych dla procesu wykrywczego szczegółowych oględzin miejsca zdarzenia.
 
Zajęcia teoretyczne połączone są z zajęciami praktycznymi – ćwiczeniami, prowadzonymi także w oparciu o symulację przykładowych zdarzeń kryminalnych, np. usiłowania zabójstwa. Istotą przedmiotowego szkolenia jest doskonalenie współpracy Pogotowia Ratunkowego i Policji oraz umiejętności na miejscu nagłego zdarzenia. Ratownicy medyczni szkolą policjantów, jak udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym, jeszcze przed przybyciem zespołu ratowników, jakie czynności wykonać i w jaki sposób je przeprowadzić, a także czego nie robić, by np. nie pogorszyć stanu pokrzywdzonego.
 
Ponieważ działania ratowników medycznych bardzo często stykają się z działaniami policjantów na miejscu np. zdarzenia kryminalnego, policjanci informowali ratowników na co, podczas udzielania pomocy pokrzywdzonemu, zwracać uwagę, by nie utrudniać czynności procesowych prowadzonych na miejscu przez funkcjonariuszy, a które są bardzo istotne podczas oględzin miejsca zdarzenia i zabezpieczenia materiału dowodowego, tak istotnego w dalszym postępowaniu.
 
W dwudniowym szkoleniu udział bierze łącznie ponad 80 policjantów i ratowników medycznych, którzy po jego zakończeniu otrzymają stosowne certyfikaty ukończenia szkolenia.

(KWP we Wrocławiu / mg)

Powrót na górę strony