Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja promująca projekt "Na granicy terroryzmu - szkolenie z zakresu reagowania kryzysowego"

Data publikacji 18.01.2013

W lublinie odbyła się konferencja promująca projekt „Na granicy terroryzmu – szkolenia w zakresie reagowania kryzysowego”. Gości powitał Lubelski Komendant Wojewódzki nadinsp. Igor Parfieniuk. Projekt jest realizowany przez Komendę Główną Policji w partnerstwie ze Związkiem Powiatów Polskich w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Lublin jest drugim miastem otwierającym cykl szkoleń.

Przedsięwzięcie obejmuje szkolenia wraz z ćwiczeniami z zachowania w sytuacjach kryzysowych, w tym w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym.
         
Szkolenia są skierowane do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, Policji, Straży Granicznej, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, GOPR, WOPR oraz przedstawicieli wszystkich w regionie instytucji odpowiedzialnych za reagowanie kryzysowe z 66 gmin i 21 powiatów zlokalizowanych w rejonie wschodniej granicy Polski.
           
Uroczystą konferencję otworzył Lubelski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Igor Parfieniuk. Podczas prelekcji głos zabrali przedstawiciele: Komendy Głównej Policji, Związku Powiatów Lubelskich, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz firmy szkoleniowej ASAP24.

Celem ogólnym projektu jest usprawnienie funkcjonowania i zacieśnienie współpracy w zakresie reagowania kryzysowego pomiędzy służbami, organami administracji rządowej i samorządowej oraz infrastrukturą krytyczną na obszarze wschodniej granicy Unii Europejskiej.

W trakcie dwudniowych szkoleń planowane jest omówienie procedur oraz potrzeb logistycznych, przećwiczenie procedur związanych między innymi z incydentami i zdarzeniami terrorystycznymi w kontekście reagowania kryzysowego oraz komunikacji kryzysowej, a także wypracowanie wytycznych – zbioru dobrych praktyk i propozycji zmian w obowiązujących przepisach.

(KWP w Lublinie / mg)

Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik (format flv - rozmiar 7.67 MB)

Powrót na górę strony