Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pościg transgraniczny: Polska - Litwa 2013

Data publikacji 18.01.2013

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku wspólnie z departamentem Policji przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej i Policją Łotewską realizując projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej pn. „Wzmacnianie policyjnej transgranicznej współpracy Litwy, Łotwy i Polski” - w dniach 15 – 18 stycznia 2013 r. w Starym Folwarku k. Suwałk po raz kolejny zorganizowały wspólne polsko –litewskie ćwiczenia w ramach pościgu transgranicznego.

W dobie współczesnych zagrożeń, nie tylko związanych z szeroko rozumianym terroryzmem, biorąc pod uwagę ciągle aktywnie działające i rozwijające się środowisko przemytników, handlarzy – niejednokrotnie przejawiające się w formie zorganizowanych grup przestępczych – istnieje konieczność ciągłego doskonalenia realizacji ustawowych zadań Policji, Straży Granicznej i innych formacji realizujących ustawowe zadania w strefie nadgranicznej.

Rozszerzanie Unii Europejskiej oraz ścisła współpraca jej członków przynosi wiele nowych rozwiązań i możliwości w ściganiu sprawców przestępstw. Doskonałym przykładem jest pościg transgraniczny, który stał się możliwy dzięki praktycznemu zastosowaniu postanowień art. 41 Konwencji Wykonawczej Schengen. Założenia inscenizowanego pościgu były następujące: dwóch nieznanych zamaskowanych sprawców dokonuje napadu z użyciem broni palnej na kierowcę TIR-a w pobliżu Łoździej na Litwie. Sprawcy uprowadzają drugiego pasażera samochodu, kradną  33 tys. Euro i uciekają do Polski. Po przekroczeniu granicy w Ogrodnikach dokonują kolejnego napadu zmieniając samochód na Landrovera.  Uciekają w kierunku Suwałk, często zmieniając drogi. Zatrzymują się w kompleksie leśnym w miejscowości Krzywe.

Tam do akcji włączyli się policyjni negocjatorzy. Rozmowy kończą się tylko częściowym powodzeniem, następnie mundurowi zatrzymują bandytów. Wspólne ćwiczenia polskiej i litewskiej Policji zakończyły się pomyślnie – przećwiczone zostały wszystkie zakładane w scenariuszu elementy. Dla skuteczności takiego pościgu, oprócz wprowadzonych regulacji prawnych, konieczne są wypracowane i sprawdzone w praktyce zasady współdziałania.

W ramach trwających od 15 do 18 stycznia w Starym Folwarku ćwiczeń policjanci z obu państw w pierwszym dniu zapoznali się z zagadnieniami związanymi z europejskimi, w szczególności polskimi i litewskimi regulacjami prawnymi dotyczącymi pościgu transgranicznego (część teoretyczna). Drugiego i trzeciego dnia odbyły się ćwiczenia sztabowe, w tym sam pościg transgraniczny i zatrzymanie sprawców napadu.

Wszystkim tym działaniom skrzętnie przyglądali się obserwatorzy z Litwy, Łotwy, Straży Granicznej oraz Policji (Komendy Głównej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Wrocławiu i Lublinie), którzy sprawdzali, jak w praktyce przebiegną wszystkie elementy pościgu. Dzisiaj, na zakończenie działań odbyła się konferencja podsumowująca całość przedsięwzięcia.

(KWP w Białymstoku / mj)

Powrót na górę strony