Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narada roczna śląskiego garnizonu

Data publikacji 30.01.2013

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyła się narada roczna podsumowująca wyniki osiągnięte przez śląskich policjantów w 2012 roku. W spotkaniu udział wziął Komendant Główny Policji nadinspektor Marek Działoszyński, kierownictwo śląskiego garnizonu, komendanci jednostek terenowych oraz zaproszeni goście.

W naradzie uczestniczył Komendant Główny Policji nadinspektor Marek Działoszyński, Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk, przedstawiciele władz samorządowych, kadra kierownicza śląskiego garnizonu policji oraz zaproszeni goście. Podczas spotkania Śląski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Dariusz Działo omówił przedsięwzięcia zrealizowane w ubiegłym roku, wśród których znalazły się m.in.: reorganizacja struktur KWP w Katowicach oraz Posterunków Policji, przekazanie 50 etatów policyjnych do jednostek podległych KWP w Katowicach, a także powołanie nieetatowego zespołu do spraw odzyskiwania mienia.

Komendant podkreślił, iż istotnym elementem dotychczas wprowadzonych zmian jest również reorganizacja służby dzielnicowych i ruchu drogowego. W tym celu na mocy jego decyzji powołano zespół roboczy, którego głównym zadaniem jest usprawnienie pracy wskazanych służb.  W swoim wystąpieniu Komendant zwrócił uwagę na wzrost zainteresowania młodych ludzi służbą w Policji, a także na usprawnienie systemu rekrutacji, w trakcie którego w ubiegłym roku do służby w garnizonie śląskim przyjęto 833 policjantów.

Szef śląskiego garnizonu przedstawił także projekty unijne realizowane przez KWP w Katowicach oraz zwrócił uwagę na akredytację, którą otrzymało laboratorium kryminalistyczne. Ponadto podkreślił ważną rolę śląskich policjantów podczas zabezpieczenia imprez masowych na terenie naszego województwa oraz turnieju piłkarskiego Euro 2012. Wystąpienie Komendanta zostało zakończone określeniem najważniejszych zadań na rok bieżący. Podczas narady pracę  i wyniki osiągnięte w ubiegłym roku przez poszczególne piony naszego garnioznu omówili nadzorujący je Zastępcy Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji. mł. insp.  Zbigniew Klimus, mł. insp. Roman Rabsztyn oraz podinsp. Piotr Kucia.

(KWP w Katowicach / pt)

Film Narada roczna śląskiego garnizonu

Opis filmu: narada

Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik Narada roczna śląskiego garnizonu (format flv - rozmiar 16.91 MB)

Powrót na górę strony