Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Jak powinna wyglądać jednostka Policji - konkurs ogłoszony przez MSW

Data publikacji 11.03.2013

Do 25 marca można było składać wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie na projekt modelu komendy i komisariatu policji. Ogłoszony przez MSW konkurs realizowany jest w ramach programu standaryzacji komend i komisariatów policji. Zwycięski projekt będzie wzorem, według którego przeprowadzane będą, w ramach standaryzacji, zadania inwestycyjno-remontowe. Partnerem konkursu jest Oddział Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Oba konkursy poprzedziło, przeprowadzone przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, badanie społeczne „Komendy i komisariaty policji – funkcje i standardy przestrzeni”. Badanie było pierwszym etapem realizacji programu standaryzacji komend i komisariatów policji. Wnioski i rekomendacje płynące z badania posłużyły do opracowania wytycznych w konkursie architektonicznym. Ponadto dzięki przeprowadzonemu badaniu możliwe było poznanie m.in. opinii obywateli odnośnie wyglądu komend policji czy ich otoczenia.

Projekty przesyłane w ramach konkursu na projekt modelu komendy i komisariatu policji powinny uwzględniać m.in. wysoką jakość warunków obsługi obywateli, poprawę warunków pracy funkcjonariuszy i pracowników policji, usuwanie i niedopuszczanie do powstawania barier w dostępie obywateli do komend i komisariatów, ułatwienie identyfikacji wizualnej komend i komisariatów, niwelowanie różnic pomiędzy istniejącymi budynkami policji. Przedstawione rozwiązania powinny dotyczyć całego obiektu, a w szczególności strefy obsługi obywateli oraz strefy pracy funkcjonariuszy i pracowników policji.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie można było składać do 25 marca br. Do 3 kwietnia br. uczestnicy otrzymają informacje, że zostali dopuszczeni do udziału w konkursie i otrzymają zaproszenie do złożenia prac konkursowych. Na 11 czerwca br. został określony termin złożenia prac konkursowy, a 18 czerwca br. zostanie ogłoszony zwycięzca konkursu.

Do konkursu mogły przystąpić m.in. osoby, które posiadają odpowiednie wykształcenie wyższe architektoniczne bądź architekta wnętrz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych organizuje konkurs modelu komendy i komisariatu policji przy współudziale Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Ponadto Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przy współudziale Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych ogłosiło konkurs na znak graficzny oraz identyfikację wizualną komend i komisariatów policji. Zwycięski projekt będzie wzorcem, według którego będą oznaczane wszystkie nowo budowane i remontowane jednostki policji na terenie całego kraju. Konkurs jest również jednym z etapów realizacji programu standaryzacji komend i komisariatów policji.

Konkurs zakłada opracowanie znaku graficznego oraz identyfikacji wizualnej komend policji. Według założeń konkursu logotyp ma składać się z napisu „policja” i ewentualnie towarzyszącego mu znaku graficznego. Natomiast w skład identyfikacji graficznej będzie wchodziło m.in. oznakowanie, na terenie komendy bądź komisariatu, strefy otwartej, dostępnej dla obywateli; oznakowanie zewnętrzne budynku wraz z informacją o odległości, w jakiej znajduje się jednostka.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 kwietnia br., a zwycięzca będzie miał czas do 17 czerwca br. na złożenie dokumentacji końcowego opracowania.

Więcej informacji na temat konkursów na stronie BIP MSW.

Źródło: MSW

Strona www.mojakomenda.pl >>

Powrót na górę strony