Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Lider "Razem Bezpieczniej" za rok 2012

Data publikacji 15.03.2013

Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji mł.insp. Rafał Batkowski odebrał od ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza tytuł lidera programu „Razem bezpieczniej” – nagrodę przyznawaną za najlepsze kampanie społeczne oraz najciekawsze przedsięwzięcia zrealizowane w ramach programu w ubiegłym roku.

Dzisiaj (15 marca) w Ministerstwie Spaw Wewnętrznych odbyła się konferencja, w trakcie której podsumowano działania, zrealizowane w ramach programu „Razem bezpieczniej” w 2012 r. W trakcie spotkania zostali nagrodzeni autorzy i gospodarze najciekawszych przedsięwzięć. To wyróżnienie przyznawane jest najlepszym realizatorom programu, którzy aktywnie angażują się w różnorodne projekty, zmierzające do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wybrani kandydaci otrzymają statuetki lidera programu „Razem bezpieczniej” za ubiegły rok.

Bartłomiej Sienkiewicz, minister spraw wewnętrznych podkreślił, że „działalność, w której społeczność tworzy jeden związek ludzkiej solidarności na rzecz tego co najważniejsze – ludzkiego życia, zdrowia i bezpieczeństwa – jest godna najwyższego uznania.” Minister zwrócił uwagę na znaczenie policji w realizacji programu „Razem bezpieczniej”, która w szerokim zakresie aktywnie włączyła się w różnorodne przedsięwzięcia, których celem jest profilaktyka i bezpieczeństwo obywateli. Podziękował także pozostałym przedstawicielom służb mundurowych - Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej oraz innym uczestnikom programu za współpracę i aktywne uczestnictwo w realizacji programu na terenie całego kraju.

Minister Bartłomiej Sienkiewicz zaznaczył, że szczególny węzeł ludzkiej solidarności tworzy się dzięki takim inicjatywom, czego przykładem mogą być oddolne przedsięwzięcia realizowane w ramach „Razem bezpieczniej”. „Dla mnie bardzo istotny jest ten element, w którym sposób patrzenia na bezpieczeństwo społeczności lokalnej przenosi się na sposób patrzenia i działania formacji podległych ministrowi spraw wewnętrznych” – dodał minister Bartłomiej Sienkiewicz.
Tytuł lidera programu „Razem bezpieczniej” przyznawany jest osobom fizycznym, prawnym, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim, ponadpowiatowym i powiatowym.

Statuetkę lidera „Razem Bezpieczniej” odebrał dla mazowieckiej policji mł.insp. Rafał Batkowski.

Jest to wyróżnienie za szczególne zaangażowanie w realizację programu „Razem bezpieczniej” w województwie. Mazowiecka policja podejmuje szereg inicjatyw służących bezpieczeństwu lokalnych społeczności. W ramach programu „Razem bezpieczniej” na terenie województwa zrealizowano takie przedsięwzięcia, jak m.in. szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego, międzynarodową konferencję: „Społeczne wsparcie działań policji” oraz konferencję: „Bezpieczeństwo ludzi młodych”, zrealizowano program: „Edukacja dla bezpieczeństwa”, projekt szkoleniowy: „Akademia Policjanta” i program pilotażowy poprawy efektywności pracy dzielnicowego na terenie garnizonu mazowieckiego. Na Mazowszu przeprowadzono także liczne kampanie: „Stop kradzieżom samochodów”, „Bezpieczny senior”, Stop włamaniom, „Biała wstążka” oraz debaty poświęcone bezpieczeństwu.

Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji podkreślił, że nagroda jest wyrazem akceptacji dla działań mazowieckich policjantów. Kontynuując wystąpienie, podczas konferencji, miał także okazję przedstawić prezentację dotyczącą debat społecznych - cyklu spotkań realizowanych z inicjatywy policji w całej Polsce. Komendant omówił dotychczasową realizację tego zadania w skali kraju i na Mazowszu oraz nakreślił kolejne zaplanowane już na 2013 rok przedsięwzięcia.  

Na zakończenie powiedział: "w związku z wyróżnieniem naszego garnizonu przez MSW pragnę wyrazić szacunek i uznanie dla pracy policjantek i policjantów z mazowieckich jednostek. Jestem dumny z Waszego profesjonalizmu i poświęcenia w służbie. Dziękuję za codzienny trud."

Ponadto Liderami programu „Razem bezpieczniej” zostali: Lubuski Urząd Wojewódzki za programy „Przemoc w rodzinie”, „Bezpieczeństwo w szkole”, „Ochrona Dziedzictwa Narodowego” a także  Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień za program „Kieruj bez procentów”.

W trakcie konferencji ogłoszono także, iż kolejny przystanek PaT odbędzie się w Łodzi. Przystanek PaT odbywa się corocznie, podczas letnich wakacji i trwa 5 dni. W tym czasie, policjanci, wolontariusze oraz grupy teatralne z całego kraju realizują spektakle edukacyjne, promujące życie bez uzależnień. Głównym pomysłodawcą i organizatorem akcji jest Komenda Główna Policji oraz środowiska młodzieżowe.

Przypomnijmy, że przystanek PaT jest organizowany od 2006 roku. Impreza odbywa się pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Od 2007 roku impreza wpisana jest do programu „Razem bezpieczniej”, której koordynatorem jest MSW. Konferencja podsumowująca realizację programu „Razem bezpieczniej” odbywa się w MSW co roku. Do udziału w konferencji zapraszani są przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych, a także służb oraz organizacji pozarządowych, zaangażowanych w realizację programu. W konferencji wzięli udział m.in. rzecznik praw dziecka, komendanci główni: policji i Państwowej Straży Pożarnej, a także komendanci wojewódzcy policji.

W budżecie państwa na lata 2007 – 2015, w ramach rezerwy celowej na realizację programu „Razem bezpieczniej”, corocznie zabezpieczona jest kwota 3 mln zł. Od początku programu dofinansowano w sumie 302 projekty, na łączną kwotę w wysokości 21 mln zł.

(KWP w Radomiu, MSW / mg,pt)
 

Powrót na górę strony