Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczyste pożegnanie insp. Mirosława Karpowicza

Data publikacji 03.04.2013

W Komendzie Głównej Policji odbyła się uroczystość pożegnania odchodzącego na emeryturę insp. Mirosława Karpowicza – niekwestionowanego autorytetu w dziedzinie zwalczania przestępczości przeciwko zabytkom. Minister Spraw Wewnętrznych, na wniosek Komendanta Głównego Policji, w uznaniu osiągnięć zawodowych mianował Mirosława Karpowicza na stopień inspektora Policji.

Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński, podczas uroczystości,  podziękował insp. Mirosławowi Karpowiczowi za długoletnią służbę, podkreślając jego olbrzymie doświadczenie i kompetencje, które wykorzystywał w codziennej pracy, przede wszystkim angażując się w walkę z przestępczością przeciwko zabytkom. Komendant zaznaczył, że insp. Mirosław Karpowicz to wybitny ekspert, ceniony za profesjonalizm, kreatywność i wyjątkowe zaangażowanie.

Podczas uroczystości odczytano rozkaz personalny Ministra Spraw Wewnętrznych o mianowaniu Mirosława Karpowicza - w uznaniu dotychczasowych osiągnięć zawodowych -  na stopień  inspektora Policji. Wniosek w tej sprawie złożył na ręce ministra Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński.

Inspektor Mirosław Karpowicz

Służbę w resorcie spraw wewnętrznych rozpoczął 28 grudnia 1978 roku. Przez cały okres służby związany był  z pionem służby kryminalnej.

Od początku lat 90. wielokrotnie prowadził szkolenia dla funkcjonariuszy służby kryminalnej. Był autorem kilkudziesięciu wystąpień na sympozjach międzynarodowych i krajowych poświęconych ochronie zabytków oraz wielu inicjatyw w tej dziedzinie. W ostatnich latach prowadził także wykłady z tej problematyki na wydziałach prawa kilku polskich uniwersytetów (Warszawa, Wrocław, Lublin, Gdańsk).

Wyrazem uznania dla jego służby i osiągnięć zawodowych są nadane mu odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi (1989), Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis" (2005), Honorowa Odznaka „Zasłużony dla Kultury Polskiej" (2008), Złota Odznaka „Zasłużony Policjant" (2010), Medal „Gloria Intrepidis et Amini Promptis" (2010), Złoty Medal za Długoletnią Służbę (2011). Jest także pierwszym od 35 lat policjantem - laureatem prestiżowej „Nagrody im. Św. Brata Alberta Adama Chmielowskiego" za stworzenie wystawy „Policja w ochronie dziedzictwa narodowego", prezentowanej w wielu ośrodkach w kraju i za granicą, oraz za współredakcję książki „Policja w ochronie zabytków".

mg, fot. K. Jakubowski

Powrót na górę strony