Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pożegnanie nadinsp. Andrzeja Rokity, Zastępcy Komendanta Głównego Policji

W sali generalskiej Komendy Głównej Policji odbyło się uroczyste pożegnanie zastępcy komendanta głównego ds. kryminalnych nadinsp. Andrzeja Rokity. W uroczystości wzięło udział kierownictwo komendy głównej oraz najbliżsi współpracownicy pana generała.

W słowach podziękowania Komendant Główny Policji podkreślił ogromne zaangażowanie nadinsp. Andrzeja Rokity we wszystkie działania jakie podejmował w czasie swojej służby oraz zasługi w trwającym obecnie procesie zmian w Policji. Szczególnie gorąco dziękował za kierowanie zespołem przygotowującym proces zmian w funkcjonowaniu Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji. Jak podkreślił  pan komendant, doświadczenie nadinsp. Rokity w służbach kryminalnych, znajomość funkcjonowania CBŚ, były w tym procesie wartością bezcenną, a owoce jego pracy w tym zakresie na trwałe wpisują się w historię naszej formacji. Nadinsp. Marek Działoszyński wyraził także nadzieję, że mimo odejścia ze stanowiska, generał Rokita zechce dalej dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z koleżankami i kolegami. Doświadczony oficer, rozważny, emanujący ciepłem i serdecznością człowiek. W pamięci zachowam pełną wzajemnego zrozumienia i szacunku współpracę – powiedział nadinsp. Marek Działoszyński.

Na pamiątkę nadinsp. Andrzej Rokita otrzymał pamiątkową tabliczkę i okolicznościowe upominki.

Nadinsp. Andrzej Rokita służbę w Policji rozpoczął w 1991 r.; był m.in. zastępcą naczelnika wydziału kryminalnego KWP w Krakowie. W latach 2000-2004 pracował jako wiceszef Komendy Powiatowej w Zakopanem, a od 2004 r. jako wiceszef wydziału narkotykowego w krakowskim wydziale Centralnego Biura Śledczego. W 2006 r. pełnił funkcje naczelnika w CBŚ w Katowicach, a następnie w Nowym Targu. W marcu 2007 r. został małopolskim komendantem policji a w styczniu 2012 roku zastępcą komendanta głównego Policji.

mw

 

Powrót na górę strony