Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium szkoleniowe „Ochrona zwierząt – wybrane aspekty prawne”

Data publikacji 11.04.2013

W dniach 9 – 11 kwietnia 2013 r. w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji wspólnie ze Stowarzyszeniem „Prawnicy na Rzecz Zwierząt” zorganizowało seminarium szkoleniowe poświęcone zagadnieniom dotyczącym ochrony praw zwierząt i środowiska naturalnego.

Seminarium szkoleniowe adresowane było w szczególności do funkcjonariuszy Policji reprezentujących wszystkie garnizony – tzw. koordynatorów problematyki ochrony praw zwierząt i środowiska naturalnego, w tym kwestii związanych z CITES, a także przedstawicieli szkół policyjnych.

W seminarium uczestniczyli zaproszeni goście - eksperci reprezentujący m. in. Ministerstwo Środowiska, Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, Prokuraturę Generalną, Głównego Lekarza Weterynarii, Straż Miejską m. st. Warszawy, a także środowiska naukowe.

W trakcie przedsięwzięcia zaprezentowano m.in. problematykę z zakresu ochrony zwierząt i ochrony przyrody, regulacje prawne dotyczące zwierząt niebezpiecznych, sposoby postępowania ze zwierzętami martwymi lub rannymi, metodykę prowadzenia postępowań przygotowawczych o przestępstwa wymierzone w dobrostan zwierząt, a także dyskutowano na temat przepisów karnych w kontekście społecznej szkodliwości czynów zabronionych wymierzonych przeciwko zwierzętom.

Podczas dyskusji przedstawiciele poszczególnych garnizonów Policji wskazywali także na zagadnienia z obszaru prawa ochrony zwierząt, których realizacja w toku codziennej służby bywa problematyczna lub utrudniona.

Organizacja seminarium szkoleniowego pozwoliła na wymianę doświadczeń funkcjonariuszy Policji i ekspertów specjalizujących się w przedmiotowej dziedzinie, wzbogacenie wiedzy wszystkich uczestników oraz wypracowanie rozwiązań, które w przyszłości będą wykorzystywane podczas realizowanych przez Policję zadań z zakresu ochrony praw zwierząt i środowiska naturalnego.

(źródło: Biuro Prewencji KGP)

Powrót na górę strony