Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uderzenie w firmy wyłudzające podatek VAT

Data publikacji 15.04.2013

Policjanci z Centralnego Biura Śledczego KGP przeprowadzili przeszukania w dziewięciu firmach zajmujących się obrotem stalą. Pozwoliły one na zabezpieczenie dokumentacji księgowej, sugerującej prowadzenie przez niektóre z nich działalności przestępczej. Cała sprawa ma związek z fikcyjną wewnątrzwspólnotową dostawą stali, powiązaną z uszczuplaniem podatku VAT. Straty Skarbu Państwa na obecnym etapie postępowania oszacowano na kwotę ok. 2 mln złotych.

Powodzenie całej operacji to efekt wspólnych działań i ustaleń Centralnego Biura Śledczego i Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy, prowadzonych przeciwko podmiotom gospodarczym biorącym udział w nielegalnym lub fikcyjnym obrocie wyrobami stalowymi bez zamiaru uiszczania należnego podatku od towarów i usług. Pod lupę trafiła spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z terenu Torunia, powołana aktem notarialnym w grudniu 2012 roku. Zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentach rejestrowych, badana spółka miała zajmować się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych. W istocie jednak ta spółka otrzymała inne zadanie - miała odegrać rolę „znikającego podatnika”. Z ustaleń wynika, że podejrzana spółka wydała dyspozycję zapłaty w walucie euro na rzecz jednej z łotewskich hut z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy stali. W styczniu 2013 roku ta huta zadeklarowała dostawę do polskiej spółki w kwocie ponad 300.000 zł. Spółka jako czynny podatnik nie zadeklarowała tych nabyć w stosownym czasie do Urzędu Skarbowego.

Przeprowadzone działania CBŚ doprowadziły do ustaleń, że badana spółka w rzeczywistości nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej a jej prezes i zarazem jedyny udziałowiec to osoba bez majątku i z przeszłością kryminalną.

Zebrane w prowadzonym śledztwie dowody dały podstawę do zatrzymania prezesa podejrzanej spółki. Funkcjonariusze CBŚ zatrzymali go w dniu 5 kwietnia na terenie Starogardu Gdańskiego. Prokurator przedstawił podejrzanemu zarzut popełnienia przestępstwa z art. 299 kk w zw. z art. 12 kk zarzucając prezesowi spółki że działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przyjął na rachunki bankowe spółki środki płatnicze pochodzące z korzyści związanych z uszczupleniem podatku VAT w związku z fikcyjną wewnątrzwspólnotowa dostawą stali do spółki, w łącznej kwocie ok. 8 mln PLN a następnie środki te po przewalutowaniu przekazał za granicę na rzecz łotewskiej huty pomagając do przenoszenia własności mienia ruchomego w postaci stali oraz w/w środków płatniczych.

Na wniosek prowadzących śledztwo Sąd Rejonowy w Toruniu w dniu 6 kwietnia 2013 roku zastosował wobec zatrzymanego prezesa środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy.

Straty Skarbu Państwa na obecnym etapie postępowania oszacowano na kwotę ok. 2 mln PLN.

W dniach od 9 do 12 kwietnia 2013 roku funkcjonariusze CBŚ na terenie kilku województw dokonali  kolejnych przeszukań w dziewięciu wytypowanych wcześniej firmach, bezpośrednio związanych z przestępczym obrotem stalą. W wyniku przeprowadzonych czynności zabezpieczono dokumentację księgową, zebrano materiał dowodowy wskazujący na prowadzenie fikcyjnej działalności przez część wytypowanych podmiotów.

Prowadzone śledztwo jest rozwojowe, planowane są kolejne czynności.

rh/gp
 

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 13.99 MB)

Powrót na górę strony