Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

W Szkole Policji w Słupsku zakończyły się zawody Policyjny Patrol Roku 2005.

Przez trzy dni (8–10.09.2005r.) w Szkole Policji w Słupsku policjanci reprezentujący wszystkie komendy wojewódzkie oraz Komendę Stołeczną Policji rywalizowali o miano policyjnego patrolu roku.

W finale wzięły udział po dwa partole z każdej komendy. Zawody odbyły się pod patronatem Prezydenta RP.

10 września br. w ceremonii zakończenia zawodów wzięli udział m.in: Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Mazurek i Komendant Główny Policji gen. insp. Leszek Szreder.


Przeprowadzony turniej jest formą doskonalenia zawodowego policjantów pełniących służbę patrolowo–interwencyjną, którzy są szczególnie blisko ludzkich problemów; pojawiają się, kiedy potrzebna jest pomoc, a ich obecność na ulicach decyduje o spokoju i bezpieczeństwie mieszkańców. Ze służbą tą wiąże się wiele oczekiwań, od niej zależy ocena pracy Policji i poziom społecznego zaufania do jej działań. Policjanci poszerzają swoją wiedzę i doskonalą umiejętności, by jak najlepiej pomagać i służyć społeczeństwu.

W trakcie zawodów rozegranych zostało 6 konkurencji:
- strzelanie na torze przeszkód,
- stosowanie technik obezwładniania osób,
- przeprowadzanie interwencji policyjnych,
- udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej,
- sprawdzian wiedzy zawodowej,
- pokonywanie policyjnego toru przeszkód.

Tylko jedna konkurencja finałowa miała charakter teoretyczny (sprawdzian wiedzy zawodowej) – pozostałe to konkurencje praktyczne, zbliżone do realiów służby patrolowej.

Klasyfikacja generalna (klasyfikacja patroli):
I miejsce - sierż. Radosław Motyka, st. post. Janusz Szymura
reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach
(Puchar Prezydenta RP)
II miejsce - sierż. Krzysztof Szczerbiński, st. sierż. Ryszard Bagiński
reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku
(Puchar Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji)
III miejsce - sierż. Tomasz Margielewski, sierż. Tomasz Łatak
reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie
(Puchar Komendanta Głównego Policji)
IV miejsce - sierż. Robert Chmiel, st. post. Rafał Dąbrowski
reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie
(Puchar Komendanta Szkoły Policji w Słupsku)
V miejsce - st. post. Michał Procajło, st. post. Dominik Foltyn
reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach
(Puchar Zarządu Głównego NSZZ Solidarność)
VI miejsce - st. sierż. Marcin Jarmuł, st. sierż. Arkadiusz Mikołajewski
reprezentujący Komendę Stołeczną Policji w Warszawie
(Puchar Prezesa Słupskiego Policyjnego Towarzystwa Sportowego)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendant Główny Policji ufundowali nagrody pieniężne dla policjantów z sześciu najlepszych patroli.

Klasyfikacja drużynowa:
(klasyfikacja reprezentacji komend wojewódzkich Policji):
I miejsce - reprezentacja Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
II miejsce - reprezentacja Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
III miejsce - reprezentacja Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Zwycięzcy klasyfikacji drużynowej odjechali ze Słupska radiowozem, ufundowanym przez Komendanta Głównego Policji.

Powrót na górę strony