Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie policyjnych „wodniaków”

Data publikacji 17.04.2013

Ponad 30 policjantów, którzy na co dzień pełnią służbę na terenie akwenów znajdujących się terenie garnizonu mazowieckiego, podnosiło swoje umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego w czasie szkolenia zorganizowanego przez Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu. Policjanci ćwiczyli m.in. skoki ratownicze, pływanie pod wodą oraz holowanie osoby zagrożonej.

Aby skutecznie i efektywnie pełnić służbę na wodach i terenach przywodnych oraz nieść pomoc z zakresu ratownictwa wodnego osobom korzystającym z akwenów policjanci muszą doskonalić swoje umiejętności. Należy przy tym wspomnieć, że na terenie garnizonu mazowieckiego znajduje się 113 zbiorników i cieków wodnych, które mogą być wykorzystywane do celów rekreacyjnych, tj. 59 rzek o łącznej długości 2141,3 km oraz 54 zalewy, jeziora i inne zbiorniki wodne o łącznej powierzchni 2100,2 ha.

Przez podległy KWP z siedziba w Radomiu teren przepływają jedne z głównych rzek Polski: Wisła, Bug, Narew, Wkra oraz usytuowane jest 12 akwenów o powierzchni od 22 do 600 ha. W celu jak największej skuteczności oraz zapewnienia bezpieczeństwa na tych obszarach udział w szkoleniu wzięło 34 policjantów z jednostek podległych Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu.  

Policjanci doskonalili swoje umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego na pływalni 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu. Ćwiczenia prowadzone były przez doświadczonych ratowników radomskiego WOPR, którzy dzielili się z policjantami swoją wiedzą i zdobytymi wieloletnimi umiejętnościami praktycznymi z zakresu ratownictwa wodnego. Ponadto policjanci uczestniczący w szkoleniu mieli świadomość, że od ich wiedzy oraz nabytych umiejętności częstokroć zależy życie ludzkie. Ćwiczono m.in. pływanie sposobami stosowanymi w ratownictwie wodnym, skoki ratownicze, pływanie pod wodą oraz holowanie osoby zagrożonej.

Ponadto uczestnicy szkolenia mieli możliwość trenować ze sprzętem ratownictwa wodnego, prowadząc symulowane akcje ratownicze. Podsumowaniem zajęć na pływalni była coroczna weryfikacja umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego. Każdy z policjantów musiał sprostać wymaganiom trzech konkurencji takich jak: przepłynięcie dystansu 50 metrów stylem dowolnym w czasie poniżej 50 sekund, przepłynięcie pod wodą co najmniej 15 metrów, holowanie tonącego na dystansie minimum 50 metrów. Wszyscy uczestnicy weryfikacji sprostali wymaganiom.

W ramach prowadzonego szkolenia odbywały się również zajęcia teoretyczne, na których omawiano  przepisy regulujące sposób pełnienia służby na obszarach wodnych oraz prawne aspekty najczęściej popełnianych przestępstw i wykroczeń na tych obszarach. Ponadto uczestnicy szkolenia mieli możliwość obejrzenia prezentacji i materiałów szkoleniowych z zakresu „Udzielania pomocy przedmedycznej poszkodowanym wydobytym z wody” przygotowanych przez prelegentów, którymi byli podinsp. Przemysław Osadowski – ekspert Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu, podkom. Marek Kret – specjalista Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu Andrzej Drabik - wiceprezes  radomskiego WOPR.

Potrzeba zorganizowanie tego rodzaju szkolenia wynikała m.in. z  „Koncepcji wdrożenia lokalnego doskonalenia zawodowego z zakresu umiejętności ratownictwa wodnego dla policjantów wykonujących zadania na wodach i terenach przywodnych na terenie garnizonu mazowieckiego oraz corocznej weryfikacji tych umiejętności”.

(KWP w Radomiu / mg)
 

Powrót na górę strony