Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policja wdraża SWOP, system nad którym pracowano od ponad dziesięciu lat

Data publikacji 08.05.2013

Oświadczenie KGP w sprawie artykułu Grażyny Zawadki i Izabeli Kacprzak pt. „Policja znów ma wadliwy system ” (Rzeczpospolita, 08.05.2013).

Po ponad dziesięciu latach starań, wreszcie na finalnym etapie wdrażania jest System Wspomagania Obsługi Policji, który zdecydowanie ułatwi m.in. zarządzanie kadrami, gospodarką materiałową czy finansami i księgowością, w tym płacami. Jego wdrożenie kosztowało prawie 14,5 miliona złotych. Jednak biorąc pod uwagę możliwości sytemu, warto było wydać te pieniądze.

Przygotowanie takiego systemu nie było rzeczą prostą. Od ponad dziesięciu lat toczyły się dyskusje, prowadzono analizy nad założeniami systemu, który miał wspomagać pracę policyjnej logistyki. Po kilku latach starań na początku 2011 roku przystąpiono do opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przetargu. Firma, która wygrała przetarg była zobowiązana do zakończenia budowy SWOP do 30.03.2012 r. Do tego czasu przygotowano moduł kadrowy i system zarządzania administracją. Z dwumiesięcznym opóźnieniem przygotowano moduł zarządzania gospodarką materiałową. Wyjaśniając wątpliwości „Rzeczpospolitej” zawarte w artykule "Policja znów ma wadliwy system" Komenda Główna Policji nie zerwała umowy, ponieważ część systemu wykonawca zrealizował i został on odebrany. Wykonawcy wyznaczono dodatkowy termin wykonania umowy przyjmując graniczną datę na 29.03.2013 roku. W tym terminie zrealizowano moduł płac i integracji - realizując tym samym całą umowę. System SWOP został odebrany w całości 28 marca 2013 roku, po przedsądowym wezwaniu do zakończenia umowy.

Komendzie Głównej Policji zależało na wdrożeniu jednolitego w skali kraju narzędzia do zarządzania logistyką i finansami Policji. Determinacja była ogromna by zakończyć prace, korzystając z tego, co zrealizowano w terminie. Stąd kontynuowanie współpracy z wykonawcą systemu. Warto zauważyć, że prace nad zbudowaniem systemu tego typu trwały od ponad dziesięciu lat.

Komenda Główna Policji naliczyła także kary umowne na wykonawcę Systemu Wspomagania Obsługi Policji. Nałożenie takich kar jest możliwe tylko po zakończeniu realizacji umowy, a nie w trakcie jej trwania.

System Wspomagania Obsługi Policji składa się z dwóch elementów. Moduł główny kosztował 13 mln zł, dodatkowy moduł środków trwałych - 1,49 mln zł - łącznie to koszt prawie 14,5 mln, nie zaś 22 mln jak podała "Rzeczpospolita".

Aplikacje SWOP są zainstalowane i udostępnione na wszystkich serwerach we wszystkich lokalizacjach systemu SWOP. Aktualnie trwają prace mające na celu konfigurację finalnej wersji jednolitego oprogramowania. Zakończenie tego etapu jest przewidziane na koniec maja br. Dalszym etapem jest zasilanie danymi nowego systemu i rozpoczęcie jego eksploatacji przez użytkowników oraz przekazywanie uwag o działaniu systemu do KGP. Wdrożenie produkcyjne systemu jest planowane na 1 stycznia 2014 roku.

Niestety w artykule pojawia się więcej nieścisłości, np. zarzuty dotyczące systemu CEPIK przypisano Policji mimo, że system ten nie był i nie jest systemem budowanym i zarządzanym przez Policję.

KGP

Powrót na górę strony