Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szef MSW o priorytetach i głównych założeniach resortu

Data publikacji 11.05.2013

Bezpieczeństwo powszechne i zwalczanie zorganizowanej przestępczości, reforma KGP i wyodrębnienie z jej struktury CBŚ, przeciwdziałanie przemocy wobec najsłabszych - to jedne z najważniejszych priorytetów resortu spraw wewnętrznych, przedstawione 10 maja br. przez Bartłomieja Sienkiewicza, Ministra Spraw Wewnętrznych, podczas konferencji w MSW.

 Aktualnie głównym wyzwaniem stojącym przed Policją jest walka ze zorganizowaną przestępczością o charakterze gospodarczym i transgranicznym. Pierwszą wojnę ze zorganizowaną przestępczością Polska wygrała w latach 90. „Przedmiotem tej wojny były wielkie gangi. Państwo tę wojnę wygrało. Nie ma już Wołomina i Pruszkowa” – powiedział Bartłomiej Sienkiewicz podczas konferencji prasowej w MSW.

Szef MSW dodał, że obecnie w skali kraju jest około 200 grup przestępczych, które są stale monitorowane przez Policję. „Żaden z nich nie ma szans powrócić do poziomu z lat 90” – podkreślił minister Bartłomiej Sienkiewicz.

Współczesne grupy przestępcze różnią się od tych z lat 90. „Umownie nazywa się ją przestępczością białych kołnierzyków” – mówił minister Bartłomiej Sienkiewicz. Szef MSW dodał, że nie są do brutalne gangi, „ale przestępczość o charakterze sieciowym, której istotą jest dokonywanie na wielką skalę wyłudzeń podatków”. W głównej mierze są to wyłudzenia podatku VAT, czy akcyzy, m.in. w branżach paliwowych.

Minister Bartłomiej Sienkiewicz podkreślił, że walka z nową formą zorganizowanej przestępczości wymaga specjalnych narzędzi. Dlatego też potrzebna jest reforma Komendy Głównej Policji. Szef MSW przybliżył zapowiadaną wcześniej reformę, w tym w szczególności reformę Centralnego Biura Śledczego. Podczas konferencji minister Bartłomiej Sienkiewicz poinformował, że Centralne Biuro Śledcze będzie samodzielną jednostką z własnym komendantem, podległym Komendantowi Głównemu Policji. W ramach reformy w CBŚ przewidziano od 200-300 etatów m.in. z KGP. Minister Bartłomiej Sienkiewicz nie wykluczył, że szeregi nowej struktury Centralnego Biura Śledczego mogą zasilić także oficerowie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którzy dotychczas zajmowali się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej.

Podczas konferencji Minister Spraw Wewnętrznych zaznaczył jak ważna jest ochrona najsłabszych i przeciwdziałanie przemocy. "Chcieliśmy wdrożyć nowe algorytmy działania Policji w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, dzieci i osób starszych. Chcieliśmy doprowadzić do sytuacji, w której sygnał o zagrożeniu przemocą fizyczną wobec kobiety, wobec dziecka w domu, nie będzie nigdy lekceważony i nie będzie prowadził do sytuacji, w której państwo polskie kończy się na progu prywatnego domu, a to, co się dzieje wewnątrz tego domu może być absolutnym horrorem nieosiągalnym dla organów ścigania. Ta sytuacja musi ulec zmianie" – podkreślił minister Bartłomiej Sienkiewicz.

Minister Bartłomiej Sienkiewicz poinformował, że aby skuteczniej ścigać tego rodzaju przestępstwa, powinien zostać stworzony odpowiedni model działania. W tym zakresie Minister Spraw Wewnętrznych zapowiedział ścisły dialog z organizacjami pozarządowymi, które pomagają ofiarom przemocy.

Szef MSW mówił także o pracach legislacyjnych, prowadzonych w ministerstwie, w tym m.in. zmianach w zwolnieniach lekarskich służb mundurowych (tzw. L-4), reformie komisji lekarskich, a także o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób, mających związek ze służbą. Minister Bartłomiej Sienkiewicz zapowiedział również opracowanie nowego projektu Obrony Cywilnej Kraju.

Minister Bartłomiej Sienkiewicz poinformował także, że do końca roku ma powstać program działań antyterrorystycznych oraz krajowy system antykorupcyjny. Kompleksowy projekt antykorupcyjny powinien powstać jeszcze w tym roku. Szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz dodał, że założenia skonsultowano ze służbami specjalnymi oraz organizacjami pozarządowymi. Założenia krajowego systemu antykorupcyjnego będą dalej konsultowane.

Na zakończenie konferencji prasowej MSW, minister Bartłomiej Sienkiewicz zapowiedział, że po spotkaniu Kolegium ds. Służb Specjalnych, poinformuje o szczegółach zapowiadanej reformy służb specjalnych.

W konferencji, obok Bartłomieja Sienkiewicza, Ministra Spraw Wewnętrznych wzięli udział wiceministrowie: Piotr Stachańczyk, Sekretarz Stanu w MSW, Marcin Jabłoński, Podsekretarz Stanu w MSW oraz Rafał Magryś, Podsekretarz Stanu w MSW.

(MSW / mg)

Powrót na górę strony