Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

42. Europejska Konferencja Regionalna Interpolu

Data publikacji 17.05.2013

Delegacja polskiej Policji wróciła z Budapesztu, gdzie uczestniczyła w 42. Europejskiej Konferencji Regionalnej Interpolu. która odbywała się w dniach 14-16 maja 2013 r.

Dwuosobowa delegacja polskiej Policji w składzie mł. insp. Rafał Łysakowski – Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP oraz kom. Bogusław Kołdys – Kierownik Sekcji ds. Interpolu Wydziału Koordynacji Międzynarodowej Wymiany Informacji BMWP, wróciła z Budapesztu, gdzie uczestniczyła w 42. Europejskiej Konferencji Regionalnej Interpolu, która odbywała się w dniach 14-16 maja br. Na zakończenie obrad zostały przyjęte priorytety Interpolu dla regionu Europy na lata 2014-2016. Są to:

• optymalizacja wykorzystywania narzędzi i usług Interpolu w regionie,
• promowanie międzynarodowych działań w ujawnianiu nielegalnych dóbr,
• rozszerzanie współpracy z Europolem w celu zwalczania cyberprzestępczości,
• ułatwianie międzynarodowej współpracy policyjnej poprzez rozszerzanie interoperacyjności między policyjnymi systemami informacyjnymi.

Mireille Ballestrazzi – Prezydent Interpolu powiedziała między innymi, że w ciągu 10 ostatnich lat zmieniły się w znaczny sposób wyzwania przed jakimi staje globalna społeczność organów ścigania. Aby móc sprostać ewoluującym wyzwaniom Interpol utworzył globalne narzędzia i usługi, rozwinął nowoczesne rozwiązania i stworzył partnerstwa służące pomaganiu jego państwom członkowskim reagować na wyzwania XXI wieku.

Nawiązując do niedawnych ataków terrorystycznych w Bostonie podkreślono rolę międzynarodowej współpracy w celu zapewnienia bezpieczeństwa dużych, międzynarodowych imprez sportowych.

Poinformowano jednocześnie zebranych, że w następstwie porozumienia podpisanego pomiędzy Interpolem i Najwyższym Komitetem Katar 2022, w listopadzie 2012 r., utworzona została Interpolowska Grupa Ekspertów ds. Zabezpieczenia Dużych Imprez Masowych (IGMESE).

Sekretarz Generalny Interpolu - Ronald K. Noble stwierdził, że wobec globalnych wyzwań w zapewnianiu bezpieczeństwa Interpol musi kontynuować współpracę oraz stosować najbardziej zaawansowane technologicznie rozwiązania.

Wizją świata Interpolu jest świat, w którym każdy funkcjonariusz służb ochrony porządku prawnego będzie w stanie bezpiecznie wymieniać, dzielić się oraz uzyskiwać dostęp do istotnych informacji policyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa obywateli.

Źródło: BMWP KGP
 

Powrót na górę strony