Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wymiana doświadczeń

Data publikacji 21.05.2013

W Wydziale Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Służby Kryminalnej KGP przebywała z roboczą wizytą delegacja policji bułgarskiej. Głównym celem spotkania było zapoznanie się bułgarskich funkcjonariuszy z kolejnym etapem wdrażania w naszym kraju systemu Child Alert, jak również wymiana doświadczeń z zakresu poszukiwania osób zaginionych.

W połowie maja do Komendy Głównej Policji przyjechała delegacja bułgarskich funkcjonariuszy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Departamentu Policji), organizacji pozarządowej Fundacja Centrum Nadya oraz Państwowej Agencji ds. Ochrony Praw Dzieci. Głównym celem wizyty było zapoznanie się z kolejnym etapem wdrażania w naszym kraju systemu Child Alert. Bułgarscy policjanci mieli także okazję porozmawiać z funkcjonariuszami Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób BSK KGP na temat sposobów poszukiwań zaginionych.

W trakcie wizyty odbyły się prezentacje przygotowane przez Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób BSK KGP, Wydział Koordynacji Poszukiwań BMWP KGP oraz fundację Itaka dzięki którym strona bułgarska otrzymała kompleksowe informacje na temat systemu poszukiwań osób zaginionych w Polsce, merytorycznych i technicznych aspektów wdrażania systemu Child Alert oraz działalności Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji. W Fundacji Itaka bułgarska delegacja miała między innymi możliwość zapoznania się z działalnością tej organizacji pozarządowej, zakresem pomocy świadczonej przez Itakę rodzinom osób zaginionych oraz współpracy Fundacji z Policją.

Na zakończenie swojego pobytu w Warszawie bułgarscy goście spotkali się z Zastępcą Komendanta Głównego Policji insp. Mirosławem Schosslerem i mieli okazję podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat polskich policjantów specjalizujących się w poszukiwaniach zaginionych.

W grudniu 2012 roku Bułgaria uzyskała akceptację Komisji Europejskiej dotyczącą wdrożenia projektu „Utworzenie Krajowego Systemu Child Alert” finansowanego w ramach programu Daphne III, który stanowi wypełnienie zapisów przyjętej przez Parlament Europejski deklaracji, zobowiązującej państwa członkowskie UE do wprowadzenia mechanizmu ostrzegania o uprowadzeniu dziecka „Child Abduction Alert System”. Beneficjentem tego projektu jest również Komenda Główna Policji. Podstawowym założeniem systemu jest ustanowienie mechanizmu natychmiastowego poinformowania (zaalarmowania) jak najszerszego grona społeczeństwa o prowadzonych poszukiwaniach zaginionego dziecka, gdy 
z okoliczności zaginięcia wynika między innymi, że życie, zdrowie lub wolność dziecka są lub mogą być w niebezpieczeństwie.

WPiIO BSK KGP/ kj

Powrót na górę strony