Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta I Zastępcy Ministra Spraw Wewnętrznych Republiki Kazachstanu

Data publikacji 24.05.2013

W dniach 20 – 24 maja 2013 r. w Polsce przebywa delegacja kazachstańska z Panem Maratem Demeuovem, Pierwszym Zastępcą Ministra Spraw Wewnętrznych Republiki Kazachstanu na czele.

W dniu 22 maja br. rozpoczęła się wizyta Pana Marata Demeuova, Pierwszego Zastępcy Ministra Spraw Wewnętrznych RK w Komendzie Głównej Policji.

Po oficjalnym powitaniu delegacji zagranicznej przez nadinsp. Marka Działoszyńskiego, Komendanta Głównego Policji, polscy eksperci zaprezentowali strukturę i zadania polskiej Policji oraz kierunki prowadzonej współpracy międzynarodowej m.in. w ramach strefy Schengen. Omówiono najlepsze praktyki w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, priorytety Komendanta Głównego Policji oraz zagadnienia związane z oceną efektywności działań Policji i budowaniem zaufania opinii publicznej. Jednym z elementów spotkania była wizyta w policyjnym Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych.

W kolejnym dniu pobytu w Polsce goście spotkali się z ekspertami Centralnego Biura Śledczego KGP, którzy zapoznali ich z organizacją Biura oraz sposobem doboru kadr do służby. Poruszono także tematykę dotyczącą zwalczania przestępczości narkotykowej. Strona kazachstańska była szczególnie zainteresowana podstawą prawną używania środków przymusu bezpośredniego przez Policję.

W spotkaniach ze strony polskiej udział wzięli nadinsp. Igor Parfieniuk, Dyrektor Centralnego Biura Śledczego KGP, kom. Irmina Adamska, Zastępca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, a także przedstawiciele ww. Biur, Biura Służby Kryminalnej KGP, Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP oraz Gabinetu Komendanta Głównego Policji.

Dzisiaj delegacja kazachstańska odwiedzi Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Komendę Stołeczną Policji.

Źródło: BMWP KGP

Powrót na górę strony