Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Publikacja Białej Księgi Bezpieczeństwa Narodowego

Data publikacji 24.05.2013

W Pałacu Prezydenckim została w piątek zaprezentowana wydana pierwszy raz w Polsce Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP. Dokument zawiera diagnozę kondycji bezpieczeństwa Polski, prognozę jej zmian, proponuje odpowiedzi na pytania, jak zapewniać bezpieczeństwo w zmieniających się warunkach. W uroczystości udział wziął I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Krzysztof Gajewski.

- Spotkanie podsumowuje długa ciężką, ale też bardzo owocną pracę całego zespołu osób, które chciały podzielić się swoim doświadczeniem, wiedzą i wrażliwością na sprawy bezpieczeństwa, tak aby powstała ta Biała Księga – mówił prezydent Bronisław Komorowski.

W jego opinii, bezpieczeństwo obejmuje szeroki obszar funkcjonowania państwa i społeczeństwa, dziś jest myślenie w kategoriach bezpieczeństwa zarówno militarnego, jak i ekonomicznego, demograficznego. - To wszystko razem tworzy albo lepszą albo gorszą perspektywę z punktu widzenia funkcjonowania państwa i narodu – zaznaczył.
 
Prezydent zwracając się do obecnego na Sali Jerzego Owsiaka powiedział, że właśnie na Przystanku Woodstock zobaczył, że można skutecznie uwrażliwiać młodych ludzi na sprawy państwa, sprawy innych ludzi, a także szeroko rozumianego bezpieczeństwa. -Na Przystanku Woodstock jest wyraźna dyscyplina i to jest dowód na to, że młodzi ludzie akceptują myślenie o potrzebie porządku, ładu, ograniczeń przy jednoczesnym umiłowaniu wolności – mówił Bronisław Komorowski.

- Na naszych oczach dokonują się gigantyczne zmiany na korzyść w zakresie bezpieczeństwa politycznego, militarnego i ekonomicznego. Dokonują się gigantyczne zmiany, o których kiedyś moglibyśmy tylko marzyć. Dziś trzeba te zmiany doprowadzać do świadomości ludzi i budować na tym przyszłą wizję społeczeństwa, narodu, który wierzy własnemu państwu, ma poczucie współodpowiedzialności za bezpieczeństwo i za wszystkie aspekty państwa – powiedział prezydent.
 
- To się naprawdę daje zrobić. I to zrobimy - podkreślił.

Prezydent podpisał pierwszy egzemplarz Białej Księgi Bezpieczeństwa Narodowego.
 
Szef BBN Stanisław Koziej powiedział, że Biała Księga ma na celu popularyzowanie wiedzy o bezpieczeństwie wśród instytucji zajmujących się bezpieczeństwem, ale też w całym społeczeństwie. Dlatego, jak dodał, Biała Księga w formie elektronicznej trafi do wszystkich instytucji rządowych, samorządów, uczelni. – Poprzez Białą Księgę chcemy popularyzować wiedzę o bezpieczeństwie - zaznaczył minister.

Białą Księgę w formie e-booka można pobrać pod adresem www.spbn.gov.pl.

Szef BBN Stanisław Koziej przewodniczył komisji Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego, zakończonego raportem dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. Na jego podstawie powstała Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego.

(źródło: prezydent.pl)

Powrót na górę strony