Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Deklaracja współpracy Policji z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego

Data publikacji 27.05.2013

Komendant Główny Policji i Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego podpisali deklarację współpracy. Ma ona na celu podnoszenie standardów realizacji ustawowych zadań oraz lepszą koordynację współdziałania.

27 maja 2013 r.  r. Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński i Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego  Robert Dziwiński  podpisali w KGP deklarację współpracy. Obejmuje ona przekazywanie przez Policję organom nadzoru budowlanego informacji na temat zaistniałych katastrof budowlanych, wzajemne przekazywanie informacji dotyczących analiz określających przyczyny katastrof, sposobów przeprowadzania akcji ratowniczych, a także likwidacji skutków katastrof. W deklaracji znalazł się tez zapis  mówiący o wzajemnej pomocy m.in. podczas wykonywania czynności kontrolnych lub egzekucyjnych.

Strony deklaracji uzgodniły także, kto odpowiada za koordynację współpracy na szczeblu centralnym. Zdecydowano, że koordynacja ta obejmuje uzgadnianie szczegółowych form współpracy i prowadzenie wspólnych szkoleń mających na celu wymianę doświadczeń.

(mg, fot. M. Krupa)

Powrót na górę strony